Godegård har möjligheterna

Svar på "Tågstopp i Godegård rätt i tiden", 19/6,

Först, jag vill varken Godegård, som kommundel eller Godegårdsborna illa. Jag vet under vilka premisser kommundelen avfolkades och hur svårt det är att få en utveckling att ta sin början. Genom min utbildning och verksamhet inom solidaritetsrörelsen, vet jag att landsbygdsutveckling är otroligt svårt. Subsidier från stat och kommun ger sällan en god varaktig lösning då realiteter styr i en marknadsekonomi. Tåget stannar om det finns resande som brukar tågstoppet. Butiken blir kvar om kunder handlar. Skolan skall utbilda elever.

Men jag vet genom erfarenhet från Carlsund och Bona folkhögskola vilken inverkan elevernas skolpeng har på en skolas ekonomi. Alla dessa tre komponenter är viktiga för en bygds utveckling men de är alla beroende av förutsättningarna.

Godegård är en av Motala kommuns största kommundelar men också den med lägst befolkningstal per kvadratkilomter. Så har det inte alltid varit, och ingen kan skylla Godegårdsborna på den centralisering som lämnade dem i sticket.

En sund utveckling är beroende av människors förmåga att se möjligheter och att förverkliga dem. Nota bene att inte stordriftsekonomer stryper möjligheterna. En ekonomisk regel kan vara bra att känna till: ”Ju längre avstånd mellan producent och konsument dess högre förädlingsgrad.” Och förädlingsgraden är sammansatt av hur mycket arbete, kunskap och kapital som adderats till råvaran.

Skogsbruksområdena är en glesbygdens förbannelse. Och exempel där en långt gången centralisering utarmar både bygd och människor. Men utvecklingen har vänt i många områden. Godegårds periferi är merendels bestående av byar med en god förmåga till samarbete. Det är en icke föraktlig resurs!

Vidare är det möjligt att genom bygderådet skapa samverkan mellan centralorten och byarna. Förädlingsstället kan vara i byarna men kan också förläggas till centralorten (Godegårds samhälle). Ja, jag håller med Lennart KG Johansson. Godegård kan bli något fantastiskt. Människorna finns och området med alla dess resurser. Centralismen som gjort så stor skada är död. Kvar är människorna med alla möjligheter.

Gunnar Johansson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa