MVT.se - ansvarig utgivare

Information2020-03-26 21:34

ANSVARIG UTGIVARE & CHEFREDAKTÖR
Lina Handberg - lina.handberg@ostmedia.se

NYHETSCHEF
Peter Calén - peter.calen@ostmedia.se

SAJTCHEF:

Ewa Nyrinder - ewa.nyrinder@ostmedia.se

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.
 

Vad innebär meddelandeskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

TELEFON, VÄXEL
0141-22 36 00

E-POST TILL ANSTÄLLDA

fornamn.efternamn@ostmedia.se