Camilla Egberth blev inte ratad

12 oktober 2018 05:00

Låt mig klargöra. Camilla Egberth blev inte ratad av S. Vad som hände var att hon inte fick de röster som behövdes för att bli nominerad till andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Det är så det fungerar i demokratiska föreningar, som Socialdemokraterna värnar om.

Camilla Egberth är inte, som det kan uppfattas i MVT:s rubrik då det gäller valet av oppositionsråd, utsparkad och ratad. Tvärtom är hon tidigare vald att representera Socialdemokraterna som ledamot i kommunfullmäktige och där kommer hon säkert att höra av sig och vara till samma nytta för Motala kommun som hon varit i egenskap som kommunstyrelsens ordförande.

Jag är helt övertygad om och tror mig veta att Camilla Egberth kommer att jobba för att Motala ska fortsätta vara den tillväxtkommun vi är och där hon varit pådrivande. Jag törs också påstå att hon kommer att dela med sig av sina kunskaper till de nya socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Leif Cederqvist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa