Nya möjligheter efter Hallen

17 juni 2019 16:00

Svar på "Håll Hallen öppen", 11/6.

Colin Larsson Roth (SSU) ifrågasätter om Alliansen har gjort någon konsekvensanalys av att lägga ner Hallen. Både Alliansen och bildningsnämnden är högst medvetna om konsekvenserna av att lägga ner Hallen. Samtidigt ser vi att Motala kommun inte kan erbjuda all typ av service med det ekonomiska läge vi befinner oss i. Att påstå att vi sänker en hel generation genom att lägga ner Hallen stämmer inte. I Motala finns ett rikt utbud av föreningsliv, caféer och rekreationsområden. Det är ett begränsat antal ungdomar som nyttjat Hallen och vi hoppas att dessa ungdomar ska söka sig till föreningslivet där de kan hitta nya och utvecklande aktiviteter.

Vi tar ansvar för situationen som uppstått för de ungdomar som brukat gå till Hallen genom att vi har gett fritidsförvaltningen i uppdrag att titta på alternativ för ungdomarnas fritid. Vi håller även på att utarbeta ett nytt stipendium för barn och ungdomar som vill, men av ekonomiska skäl inte kan delta i föreningslivet. Vi har även varit i kontakt med ett flertal föreningar som visat intresse av att, tillsammans med kommunen, arbeta med integration på olika sätt.

Parallellt med detta jobbar vi med att öppna en ny fritidsgård för yngre barn, till och med högstadiet. Inom bildningsnämnden har vi valt att prioritera de yngre barnen, samt skola och förskola. Vi tror att det är där vi lägger grunden för ett fortsatt bra liv. Det innebär att annan verksamhet nedprioriteras men det är prioriteringar vi måste göra.

Motala kommun befinner sig, liksom många andra kommuner i ett kritiskt läge när det gäller ekonomin. För att kunna finansiera skolan, äldreomsorgen och välfärden som en helhet måste vi prioritera. Vi har redan tvingats effektivisera skolan och förskolans verksamhet och under de kommande åren ser vi inte att det ekonomiska läget i kommunen kommer förändras. Alternativet till att lägga ner Hallen vore att skära ned ännu mer på kärnverksamheter som skola och omsorg och det är vi inte beredda att göra.

Colin Larsson Roth nämner att Motala kommun har fått 8,4 miljoner kronor från Delegationen mot Segregation. Vi vill självklart få ut största möjliga effekt av dessa medel. De verksamhetsanalyser som gjorts visar att integrationen inte har fungerat på Hallen under de senaste åren. Därför ser vi att vi kan få större nytta av dessa medel på andra ställen inom kommunens verksamhet.

Mark Henriksson (M)

bildningsnämndens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa