Partiernas kupp stoppade Konsensus

Onsdagskvällens kommunfullmäktige blev en långdragen strid om oppositionens poster i nämnder och kommunala bolag. Konsensus röstades bort i flera omröstningar.

29 november 2018 15:30

Måndagen den 19 november hade valberedningen, som består av de olika partiernas gruppledare, möte.

– Inför det mötet hade partierna blivit ombedda att lämna in sina namn på de poster som de blivit tilldelade, säger Bengt-O Petersson, gruppledare i Konsensus.

När det gäller poster som andre vice ordförande i de olika nämnderna och kommunstyrelsen angav Konsensus sina förslag som under detta möte blev antagna i de handlingar som upprättades efter mötet.

Under veckans gång har dessa handlingar förändrats och kompletterats med namn. Ytterligare namn har kommit på posterna som andre vice ordförande i nämnder, kommunstyrelsen och en del av de kommunala bolagen. Ytterligare namn föreslogs under sammanträdet då valen förrättades.

LÄS MER:"Det känns väldigt odemokratiskt"

Praxis som har gällt tidigare har varit att andre vice ordförandeposten kommer från oppositionen och det största partiet eller grupperingen i oppositionen.

Konsensus är största oppositionspartiet med åtta mandat. Politisk samverkan mellan Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har tillsammans sex mandat och Sverigedemokraterna har tre mandat.

Under kvällens fullmäktigemöte skulle ledamöter väljas till kommunstyrelsen, nämnderna och till de kommunala bolagen.

Samtliga val inleddes med att ordinarie ledamöter och ersättare valdes. Därefter valdes ordförande och vice ordförande. Så långt flöt varje val på som vanligt, men när posten som andre vice ordförande skulle väljas ställdes valberedningens förslag som var en Konsensusledamot mot en ledamot från valsamverkan bestående av C, KD, V.

Fullmäktiges ledamöter fick svara ja på den kandidat man ville se på posten. Därefter krävdes votering och omröstning med slutna valsedlar. Kommundirektör Henrik Hendeby förrättade valen. Totalt krävdes tolv slutna omröstningar och Konsensus förlorade många poster som andra vice ordförande.

När det gäller posten som andre vice ordförande i kommunstyrelsens presidium ställdes Frida Edholm (K) mot Camilla Westling (C) och den slutna omröstningen slutade med att Camilla Westling fick 17 röster mot Frida Edholms elva. Sju ledamöter röstade blankt.

Efter omröstningar om posten som andre vice ordförande vann Bo Johansson (C) posten i kultur- och utbildningsnämnden och Margit Berggren Silvheden (C) den i socialnämnden. I samhällsbyggnadsnämnden ställdes Mats Wahrén (K) mot Eva Skoog (V), men där vann Wahrén omröstningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa