"Det känns väldigt odemokratiskt"

"Det känns väldigt odemokratiskt", säger Konsensus gruppledare Bengt-O Petersson om de slutna omröstningarna.

29 november 2018 15:33

Camilla Westling (C) valdes efter sluten omröstning till andre vice ordförande i kommunstyrelsen under kommunfullmäktigesammanträdet på onsdagskvällen. Hon menar att det inte ligger några konstigheter bakom det ovanliga förfarandet när det gäller valen av oppositionens poster.

– Vi kom inte överens inom oppositionen helt enkelt, säger hon.

På vilket sätt kom ni inte överens?

– Vi kunde inte enas. Vi i Vänstern, Centern och Kristdemokraterna som är i politisk samverkan hade ett förhandlingsmöte med det största partiet i oppositionen, Konsensus, och där kunde vi inte enas hur vi skulle fördela posterna sinsemellan och då fick det bli majoritetsval helt enkelt på de här valbara posterna som är tilldelade oppositionen, säger hon.

Efter valberedningens möte den 19 november fanns bara Konsensus kandidater med i valberedningens nomineringslista till posterna som andre vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

– Det var inte så konstigt för de var klara med sina kandidater till det mötet, säger hon.

Centern hade sin nomineringsstämma först i söndags.

– Därför kunde vi inte lämna in några namn till det mötet, säger hon.

Kommer det här att påverka även inför nästa fullmäktigemöte då man ska utse oppositionsråd?

– Ja, det gör det ju, men det vill jag inte ge mig in på än, säger hon.

Konsensus gruppledare Bengt-O Petersson är inte överraskad över hur valen under fullmäktigemötet utvecklade sig.

– Vi kan ju konstatera att utav de tolv omröstningarna vinner vi sju. Vad man som Vadstenabo kan fundera över är ju egentigen "Vad har min röst för värde?" när majoriteten styr vilka som ska sitta på posterna för oppositionen, säger han.

Flera ledamöter röstade blankt i valen, men i samtliga val röstade även den politiska majoritetens ledamöter på någon av kandidaterna. I valet till andre vice ordförande i kommunstyrelsen valde bara sju ledamöter att rösta blankt.

– I alla omröstningar var det någon från majoriteten som var med och röstade.

Han tycker inte att det känns bra att den politiska majoriteten ska påverka vem som representerar oppositionen.

– Det känns väldigt odemokratiskt, säger han.

Bengt-O Petersson påpekar att det att det inte är så väldigt viktigt vem som sitter på posten och andre vice ordförande. Han tror inte heller att Vadstenabon i allmänhet bryr sig om detta.

– Vad de vill se är ju ett praktiskt resultat av nämndarbetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa