Invånare i Borensberg med omnejd har tidigare uttryckt oro och ilska över de planerade förändringarna. Nu riktar före detta brandmannen Esbjörn Johansson kritik mot ett av de underlag som beslutet vilar på.

– Jag har förståelse för att man som boende i Borensberg med omnejd tycker att det är dåligt att vi minskar förmågan, men vi måste se på saken ur ett större perspektiv. Samtidigt så är det viktigt att poängtera att räddningstjänsten kommer att finnas kvar, säger Anders Sigfridsson, räddningschef.

Vad gäller personalens säkerhet vid insatser i samband med trafikolyckor så har frågan diskuteras ett antal gånger, menar Anders Sigfridsson.

– Jag håller med om att risken ökar vid insatser utan brandbil som skydd, det är en av de viktigaste punkter vi kommer att gå vidare med ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi måste anpassa metodik och tänk för att minimera riskerna. Men det innebär inte att det är omöjligt att ha den här typen av organisation, det fungerar på andra håll i Sverige.

Kommer säkerheten i Borensberg med omnejd att minska, i och med förslag 2b?

– Det är självklart subjektivt. Förmågan de första 10-15 minuterna kommer att förändras, men det finns en omvärld och vi har andra styrkor i bland annat Motala och Tjällmo. Sen så är det inte bara räddningstjänst som står för säkerheten, kommunen har en skyldighet att se till att den enskilda har en viss förmåga och där kan vi absolut satsa mer på utbildningar och annat. Både i och utanför Borensberg.