Majoritet för att öppna Godegårds skola

Förra veckan sa bildningsnämnden nej till att öppna Godegårds skola. Nu säger en majoritet i kommunstyrelsen ja med motiveringen att det är en satsning på landsbygden.

23 april 2019 17:34

Alliansen i bildningsnämnden beslutade förra veckan att inte stå bakom ett öppnande av Godegårds skola. Argumenten var flera: bland annat att elevantalet var färre än vad man räknat med, att det i dagsläget inte ser ut att finnas tillräckligt med personal och att skolorna i Tjällmo och Nykyrka riskerade att påverkas. Tungt vägde också kostnaden på fem miljoner när bildning ska spara 25 miljoner.

Men nu gör allianskollegorna i kommunstyrelsen en annan bedömning. De väljer att skicka ärendet till fullmäktige med förslaget att skolan ska öppna i höst. De fick också stöd av SD.

– Vi har respekt för bildningsnämndens beslut och utredning, men vi ser det här ur ett större perspektiv. Det här är en landsbygdssatsning. Det talas om att hela Motala ska leva och vi vill visa att vi tycker att det ska vara så, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

I år har Alliansen i sin budget avsatt två miljoner vilket man anser ska räcka för driften i år. För att klara kommande år finns ett gemensamt beslut inom Alliansen att samtliga nämnder ska bidra. Samtidigt ifrågasätter också Kåre Friberg om det verkligen kommer att handla om kostnader på fem miljoner.

– Man kan ju titta på om det behövs en 30-procentig rektorstjänst och om ämneslärare kan åka mellan skolorna, säger han.

I bildnings utredning talas om problem att hitta personal, hur tänker ni där?

– Det fanns behöriga sökande och vi kan inte ställa högre krav på Godegårds skola än våra andra skolor. I dag är snittet 75 procent behöriga lärare på våra skolor. Sedan få ju bildning jobba för att hitta lösningar, säger Kåre Friberg.

30 elever har anmält intresse, räcker det?

– Det är klart att det vore bättre om det var 90, men vi tror att orten kan växa. Men det får framtiden utvisa. Vi ser ju att skolor som Fornåsa och Klockrike är fulla så det finns ett intresse för landsbygden, säger Kåre Friberg.

Det talades i utredningen om att skolorna i Tjällmo och Nykyrka får det tuffare ekonomiskt. Vad säger ni om det?

– Det är ingen skillnad för dem mot tidigare. Det här kommer inte att påverka dem. Vi ska inte lägga ner Nykyrka istället, säger Kåre Friberg.

Johnny Karlberg (SD) påpekar också att om någon annan landsbygdsskola skulle få problem bör de därför erbjudas stöd från kommunstyrelsen på samma sätt som Godegård.

– Varje fråga får hanteras enskilt, men vi kommer inte stänga någon skola för att öppna i Godegård, säger Kåre Friberg.

Bildningsnämnden utredde öppnandet i ett par månader, ni tar beslut på en vecka. Varför behövdes det ingen vidare utredning nu?

– Som vi ser det behövdes det inte. S har föreslagit en landsbygdsutredning och det tycker vi är ett vettigt förslag, men det påverkar inte nu, säger Kåre Friberg.

Godegård har haft både skola och butik men inte haft en ökad inflyttning då. Vad blir annorlunda nu?

– Jag tror att trenden med urbanisering är på väg att vända och att fler vill bo på landsbygden. Vi hoppas kunna bidra för att det ska bli så. Men ges inte bygden förutsättningar kommer den att dö, säger Kåre Friberg.

Den 13 maj ska ärendet avgöras i fullmäktige. Alliansen och SD har sin ståndpunkt klar, men S, och MP valde åter att lägga ner sina röster, medan V reserverade sig. Hur man agerar i fullmäktige återstår att se.

– Vi vill få mer tid på oss att titta på det här och prata ihop oss. Vi vet inte hur vi ställer oss till förslaget i dag, säger oppositionsråd Elias Georges (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg