Säger nej till att öppna Godegårds skola

Bildningsnämnden säger nej till att öppna Godegårds skola. Men än är inte frågan avgjord. Nu ska kommunstyrelsen och fullmäktige titta på den ur ett landsbygdsperspektiv.

17 april 2019 18:30

– Vi har i nämnden tagit beslut att inte öppna Godegårds skola. Utifrån de förutsättningar som bildningsnämnden har i dag kan vi inte öppna och driva skolan, säger Mark Henriksson (M), bildningsnämndens ordförande.

Men det betyder inte att Godegårds skolas öde nu är avgjort. Ärendet justerades nämligen direkt på mötet för att omgående kunna skickas till kommunstyrelsen den 23 april och vidare därifrån till fullmäktige den 13 maj.

– Då får man där göra en vidare bedömning ur ett landsbygdsperspektiv, säger Mark Henriksson.

Alliansen i nämnden var enig i beslutet att inte öppna skolan. SD reserverade sig och menade att frågan borde tagits i kommunstyrelsen först. S och MP valde att helt lägga ner sina röster och inte delta i beslutet.

– Vi tycker att det är upp till det nuvarande styret att avgöra vilka förutsättningar som de tycker finns, säger Helen Isacsson (S), men tillägger senare:

– Underlaget visar inga större skillnader nu mot när vi tog beslutet att stänga 2017.

Inför valet 2018 gick flera Alliansföreträdare ut i media och lovade att öppna skolan igen. Men i dag anser inte Allianspolitikerna i nämnden att man sviker det vallöftet.

– Nej. Vi har gjort vad vi kan i nämnden för att utreda förutsättningarna, säger Mark Henriksson.

Han säger också:

– Vi har tittat på förutsättningarna och vi ser att nämnden ska spara 25 miljoner kronor. Dessutom ser det inte ut att bli det elevunderlag som vi tänkt oss och det riskerar att bli en känslig organisation personalmässigt. Därför väljer vi att lyfta det här till kommunstyrelsen för att se om de kan ha ett annat landsbygdsperspektiv på frågan.

Är det bara ekonomi som varit avgörande?

– Det blir svårt för de tre skolorna i norra länsdelen. Tjällmo och Nykyrka kommer att försvagas organisatoriskt och det finns problem med kompetensförsörjningen, säger Mark Henriksson.

Är det en fråga för kommunstyrelsen att avgöra om ni ska driva en skola?

– När beslutet att stänga togs så fick man kritik för att man inte sett frågan ur ett landsbygdsperspektiv. Nu gör vi det, säger Mark Henriksson.

Kommer förutsättningarna för Tjällmo och Nykyrka också att vägas in i landsbygdsperspektivet?

– Ja. Om man väljer att öppna i Godegård så behöver även Tjällmo och Nykyrka stärkas upp, säger Mark Henriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa