Förutom tidigare omnämnda Anna Karmskog kommer ytterligare en förskolechef, Marie Stråhlin, samt förvaltningschef Johnny Thorén att närvara.

– När ett beslut får den här dimensionen behöver vi diskutera. Jag måste få en samlad bild av det här så att vi kan gå ut och kommunicera. Vi är angelägna om att svara upp på debatten som har varit och vi måste förtydliga förskolans uppdrag, för det är här det har brustit, säger Yvonne Larsen.

LÄS MER: Färdiglussat på förskolan

Artikelbild

| Förvaltningschef Johnny Thorén.

LÄS MER:Förskolechefen om beslutet

LÄS MER:Inställt firande blev en riksnyhet

Redan innan mötet säger Johnny Thorén:

– Det ingår i vårt uppdrag att belysa svenska traditioner och kulturyttringar i verksamheten. Men det här visar att vi behöver ett övergripande styrdokument för hur det ska kommuniceras. Detaljerna för firandet får sedan avgöras efter förskolornas olika förutsättningar.