Ansvarig politiker om reaktionerna

Det är inte roligt att behöva spara, men med socialnämndens svåra ekonomiska läge finns inget alternativ. Det menar ordförande Maths Andersson (L).

16 april 2019 18:00

LÄS MER: Starka reaktioner mot nedläggning

Socialnämnden hade ett underskott på elva miljoner förra året. Sedan dess har intäkterna minskat ytterligare. Revisionerna har flera gånger varit kritiska för att nämnden inte agerat. Därför menar nye ordföranden Maths Andersson (L) att man inte kunde vänta med de stora besparingarna på 14,4 miljoner som nämnden fattat beslut om.

– Då måste vi ta bort icke-lagstadgad verksamhet, säger han.

Hälsocentret och demensverksamheten är förebyggande åtgärder som kan innebära att ni slipper höga kostnader framöver. Hur tänker ni där?

– Det är så, men vi måste se till det totala. När det gäller hälsocentret har man ett egenansvar och de som går där kan välja andra gym eller att ta promenader. Sedan kanske det finns någon privat aktör som nu ser en marknad som man kan ta över, säger Maths Andersson.

Beskedet om att verksamheterna skulle påverkas kom sent och det blev svårt att försöka påverka er. Togs det här beslutet på ett bra sätt?

– Hälsocentret har varit uppe på åtgärdsplanen tidigare. Då har man inte agerat, men det måste vi nu. Sedan är det inte positivt att behöva ge sådana här besked, men det är inte så att det drabbar människor inom lagstadgad verksamhet, säger Maths Andersson.

Kan ni bedriva en bra dagverksamhet för dementa med färre personal?

– Ja. Utifrån de analyser som vi har fått så ska det gå, men man behöver ändra arbetssätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa