Målet är självklart att vi inte ska ha PFAS i marken

"Nedläggningen av trumman är en enklare metod som vi testade i väntan på den större saneringen" skriver Andreas Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Motala kommun.

Insändare 22 september 2022 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på insändaren ”Röret vid Rödbäcken är ett magplask" 12/9.

Kommunen jobbar aktivt för en sanering av det förorenade området i Bråstorp. Målet är självklart att vi inte ska ha PFAS i marken som kan läcka ut i Vättern eller i närliggande vattendrag.

En sanering kostar stora belopp, upp emot 20-30 miljoner kronor, beroende på vilken metod man väljer. Det är därför viktigt att arbeta fram en effektiv åtgärdslösning snabbt men inte förhastat.

Nedläggningen av trumman är en enklare metod som vi testade i väntan på den större saneringen. Insatsen är avstämd med Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Att på detta sätt leda vattnet via en trumma innebär inte att det kommer ut mer PFAS ut i Vättern. Vi befarade redan innan försöket att vattnet skulle kunna sippra bredvid trumman men vi ville ändå göra ett försök att minska vattenansamlingarna på stranden i väntan på den större saneringen. 

 

Vi har förståelse för att det kan verka konstigt att vi genomför en insats som sedan visar sig inte fungera på det sätt som det var meningen. Sanering av PFAS är en omfattande insats och därför kan vi kan komma att göra olika mindre försök för att minska exponeringsrisken under tiden arbetet pågår. Ingen av dessa insatser innebär en större risk för ytterligare läckage ut i Vättern eller större risk för den enskilda individen.

 

Kommunen arbetar med att i närtid inleda ett projekt där åtgärder för sanering ska kunna dras igång ordentligt. Kommunstyrelsens väntas ta besked om ett sådant projekt under hösten.

Det är i detta sammanhang viktigt att upprepa att den aktuella föroreningen har en väldigt liten påverkan i Vättern som helhet. Man pratar ofta om utspädningseffekten och denna är viktig i sammanhanget. För stunden är det därför inte någon akut fara. 

 

All exponering som innebär att vi riskerar att få i oss mer PFAS än vad vi redan får, via exempelvis fisk, vill vi dock undvika då det över tid inte är bra för hälsan. Med anledning av detta har vi gått ut med en avrådan om bad ock lek vid Rödbäckens mynning, vi genomför försök med mindre insatser för att minska risken för exponering och vi arbetar för att inom kort genomföra en omfattande sanering.

Vi svarar gärna mer utförligt på frågor om PFAS-föroreningen och de åtgärder som planeras.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa