Röret vid Rödbäcken är ett magplask

Nu har väl ändå Motala kommun kastat pengarna i sjön!

Insändare 12 september 2022 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den åtgärd som man vidtagit för att leda bort det av PFAS förorenade vattnet från Rödbäcken, som rinner ut genom sandstranden i Varamon, rätt ut i Vättern, måste anses vara ett rejält magplask. 

Enligt en artikel i MVT den 2 juni 2022 så uppges från kommunalt håll att tanken var att en trumma skulle grävas ner från Rödbäckens utlopp för att leda bort vattnet och på så sätt få bort vattensamlingarna som är lockande för barn att leka i. Vattnet skulle i stället ledas rakt ut i Vättern och på så sätt skulle exponeringsrisken för PFAS minska markant.

 

Den åtgärd som vidtagits är att två ”gubbar” med hjälp av en grävmaskin lagt ut ett rör cirka 10-12 meter från utloppet på den trumma (rör) som Rödbäckens vatten rinner ut igenom. Man har alltså inte kopplat ihop rören. Rörtrumman som lagts ut, storlek cirka 600 gånger 50 cm, ligger helt enkelt lätt nergrävt i sanden och allt förorenat vatten som kommer från bäcken rinner vid sidan om och skapar vattensamlingar för att sedan rinna ut i Vättern. Inget är förändrat, allt förorenat vatten fortsätter att bilda lockande vattensamlingar och bäckrännor att leka i.

 

Att endast lägga ut en trumma som är sex meter lång när det kanske åtgår 30 till 40 meter för att leda ut Rödbäckens vatten i Vättern är en rejäl räknemiss. Sedan kan man ju fundera över lämpligheten att leda ut vattnet i Vättern då det innehåller PFAS.

Nu så här efter valet så får vi väl se vem det är som kommer påstå sig få saker gjorda i Motala men en sak är säker i det här fallet, här blev arbetet ogjort arbete till en onödig kostnad. Gör om och gör rätt!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa