Förtroendevalda – svara på fler frågor om Lalandia

Politiker är förtroendevalda! De som får väljarnas förtroende ska ta sitt uppdrag på största allvar för att förtjäna förtroendet.

Insändare 10 november 2022 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Politiker är förtroendevalda! De som får väljarnas förtroende ska ta sitt uppdrag på största allvar för att förtjäna förtroendet. Genom slarv, dåligt förberedda förslag och beslut kan förtroendet lätt ge näring åt politikerförakt. Den nya mandatperioden började, i mitt tycke, lite illavarslande i Motala. Företrädare för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige undertecknade gemensamt en insändare i MVT den 27 oktober 2022. Artikeln påstås vara skriven för att ”uppdatera lite om läget” då de får många frågor om Lalandia. Men endast en fråga lyfts i artikeln: Blir det verkligen ett Lalandia i Motala och varför tar det så lång tid? 

 

Politikerna skriver bland annat att ”Lalandia är uthålliga trots en lång process med överklaganden”. Den så kallade uthållighet förklaras nog snarare med att Lalandia kan lugnt ”sitta still i båten” och invänta resultatet av kommunens planarbete för att se om kommunen kan leverera det som avtalats. Det finns ingen anledning för dem att i nuläget bryta det avtal som ingåtts. De riskerar då nämligen ett vite om 8,5 miljoner kronor. Men om kommunen inte kan leverera så kan Lalandia framhålla att det är kommunen som bryter avtalet och kräva skadestånd. Så deras ”uthållighet” är mycket smart rent affärsmässigt. 

De många överklagandena framhålls i artikeln. De förtroendevalda anser att det är ”bekymmersamt att överklagandeprocessen tar så lång tid”. Att detaljplanerna överklagades beror de facto på att tjänstepersonalen tog fram detaljplaner mot bland annat artdirektiv och strandskyddslagen. I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl, tydligt specificerade, för att få dispens från förbuden att bygga nära stränder. Tjänstepersonalen gjorde sin tolkning av strandskyddsreglerna och även om artdirektiven. Planerna godkändes därefter av politikerna. Sakägarna tolkade det hela annorlunda, fann brister och felaktigheter, varför de överklagade. Ansvaret för att planerna har överklagats återfinns alltså innanför kommunhusets väggar. Politikerna har uppenbart inte satt sig in i vad de beslutade om, trots att de fått förtroendet att axla det yttersta ansvaret. Är det någon som hört någon politiker erkänna att de tog ett felaktigt beslut gällande detaljplanerna? Tror inte det! I stället utpekas indirekt de som har överklagat som ”skyldiga” till att Lalandias etablering inte genomförts.

 

Vidare nämns att ”Lalandia har informerat om en omstrukturering (läs försäljning) av företaget och att ett möjligt scenario är nya ägare”. Politikerna skriver att ”Lalandias planer och visioner kommer föras över till en eventuell ny ägare”. Politikerna verkar trygga med beskedet. Nu förhåller det sig så att när ett företag säljs så kan inte säljaren påverka hur köparen kommer driva företaget eller vilka investeringar den nya ägaren kommer göra. Kan då Lalandia vid en försäljning överlåta avtalen som tecknats med Motala kommun? Möjligt om än lite knivigt med tanke på de villkor som finns specificerade i avtalet. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg, det lär nog dröja innan Lalandia är sålt. Men har politikerna funderat på varför Lalandia är till salu? 

 

Den absolut vanligaste frågan om Lalandiaprojektet är: Vad har det kostat? Det är inget som politikerna nämner i artikeln eller för övrigt visat någon vilja att redovisa. Tyvärr finns det ingen granskning av kostnaderna även om det kan tyckas vara en ytterst intressant och viktig uppgift att ta fram.

Enligt politikerna är detaljplanerna för Folkets Park det mest aktuella. Det mest aktuella är givetvis beskedet om planen där huvudanläggningen planeras. Den planen kommer överprövas av Mark- och miljööverdomstolen. Hur hanterar ni ett eventuellt bakslag där? Förtroendevalda, ni har många utmaningar att fundera över, inte minst var skattebetalarnas pengar gör störst nytta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa