Båtklubben behöver marken – den borde utvidgas

"Vi har i idag cirka 650 enskilda medlemmar och inkluderar vi även medlemmarnas familjer så är det upp till 1900-2000 personer som berörs" skriver Styrelsen Motala Båtklubb Tegelviken.

Insändare 6 november 2022 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på Caroline Uneus (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, svar i inlägget "Prioriterar kommunen sjönära hus över båtklubben?" 29/10. 

I Caroline Uneus svar påstås det att anläggnings- och hyreskontraktet inte är uppsagt, vilket är helt felaktigt. Vi har idag ett lägenhetsarrende, som skrevs den 21 mars 2014 efter en genomgripande förstärkning av piren. Arrendet omfattar hela området inklusive klubbhuset och det är detta arrende som är uppsagt. Det påstås även i svaret att en tidig dialog förts med båtklubben. Första kontakt var i februari 2022 då klubben informerades på ett möte med företrädare för kommunen och företaget som fått markanvisningsavtalet.

 

Den 28 februari 2022 sades avtalet upp. Vidare svarar Caroline Uneus att båtklubben ska vara kvar. Tar man bort större delen av ytan vi behöver under sommarhalvåret, utan att anvisa ny plats i anslutning till befintligt område, blir det svårt att bedriva verksamheten. Vi, i båtklubben undrar varför ”Motala sjöstad” går in i väl fungerande båtklubb och slå undan möjligheterna att på ett effektivt sätt bedriva verksamheten. 

Vi har i idag cirka 650 enskilda medlemmar och inkluderar vi även medlemmarnas familjer så är det upp till 1900-2000 personer som berörs. Vi har idag cirka 500 båtplatser där samtliga är uthyrda samt en kö som uppgår till 120 stycken. Med hänsyn till detta och för att leva upp till ”Motala sjöstad” borde kommunen istället utvidga hamnen istället för tvärtom. 

 

Marken i fråga används till uppställning av båtvagnar under sommaren, och är fylld till sista plats. Denna mark måste klubben ha, för att bereda plats för bilparkering när våra medlemmar ska använda båtarna. För att kunna erbjuda de som kommer och vill sjösätta via vår ramp skulle det också behövas mer parkeringsmöjligheter utanför vårt arrenderade område. De är också turister som kommunen behöver ta hand om på ett bra sätt. Idag blir det kaos när ekipagen ska parkeras. Vi ifrågasätter också lämpligheten att bygga bostäder i nära anslutning till befintlig verksamhet med tanke på de olägenheter som uppkommer.  

Styrelsen Motala Båtklubb Tegelviken genom K-G Gustafsson, ordförande


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa