Vi vill ompröva vår syn på ishallarna och kanalstråket

"Sverigedemokraterna är inte motståndare till att hela ishallsprojektet skjuts fram tills en klarare bild om priser, räntor med mera vuxit fram" skriver Jan Andersson (SD) och Marcus Lejonqvist (SD).

Debatt 6 juli 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här ett svar på "Att bygga ishall på nuvarande plats är en dålig idé" 27/6.

Att Sverigedemokraterna i ett tidigt skede medverkade till både ishallarna vid RV50 och i viss mån till uttrycket ”kanalstråket” har sin riktighet. När dessa beslut togs såg situationen helt annorlunda ut.
Detta har resulterat i att Sverigedemokraterna vill ompröva ishallar vid RV50 och vår syn på kanalstråket.

 

Anledningen är ekonomisk, i mars fick vi tillgång till lokalförsörjningsplanen inför mål och resursplanen, MoR, 2023 som ska vara ett tydligt styrmedel för kommande byggnationer och renoveringar. I rapporten framkom att vi fram till 2030 har ett renoveringsbehov på 850 miljoner, en summa som vi ser som omöjlig att hantera. Man bör ha i minnet att kommunen kan investera cirka 200 miljoner varje år utan att behöva låna. Till detta kommer nybyggnationer för minst lika mycket. Att lägga ned cirka 300 miljoner i reparationer på Carlsunds utbildningscenter, som är i ovetande skick, är en otroligt dålig strategi.

Lokalförsörjningsplanen är undermålig då den inte beskriver vad som skall göras, likaså finns ingen uppgift hur den tekniska livslängden förlängs efter renoveringar, vilket är ett måste för att kunna göra en god bedömning av den tilltänkta renoveringen eller nybyggnationen.

 

Till detta skall det uppskattade priset för ishallarna på 295 miljoner med största sannolikhet räknas upp till minst 420 miljoner. Beroende på omvärldsbilden och att stora insatser måste göras för att ge plats år Lalandia, då överklagande av detaljplaner har vunnit i rättslig instans. BK Zeros fotbollsplaner behöver eventuellt flyttas för att möjliggöra bygget av Lalandia.

Så här vill Sverigedemokraterna agera:

  1. Bygg en hall på befintlig plats, inga tillfälliga gummitält. 
  2. Kanalstråket (skall numera heta kanalstaden enligt beslut i KS i juni). Motala expressområdet kan bli bostäder, konferenshotell eller varför inte ett nytt utbildningscenter. Motala behöver profilera sig mer på utbildningsområdet.
  3. Att noggranna kalkyler tas fram. Det kan eventuellt visa sig att inga större investeringar överhuvud taget ska ske så länge vi har en osäker prisbild och den eventuella lågkonjunktur som väntar, detta kan också göra att Lalandia får agera på ett annat sätt.
  4. Som vi ser det och lagt i vår MoR, skjuts både Carlsunds utbildningscenter upp, till en riktig kalkyl gjorts, likaså simhallen som hör ihop med Lalandia skjuts fram ett antal år.
  5. På detta sätt kan vi spara cirka 200 med uppräknade siffror, vilket man borde beakta.

     

Men Alliansen hävdar och tycker att det är en dålig idé att bygga hall över befintlig plats, trots detta och i dessa tider skall ishallarna byggas vid RV50. Sverigedemokraterna anser att tagna projektbeslut måste kunna ändras, arbetas om när förutsättningar radikalt förändras. Alliansen får stöd av Vänstern, vilket är märkligt om man tittar i deras MoR som förespråkar hårda besparingar och skatteökning som tydligen skall läggas på ishallarnas fördyring.

Sverigedemokraterna är inte motståndare till att hela ishallsprojektet skjuts fram tills en klarare bild om priser, räntor med mera vuxit fram. Vi ser också på att man koncentrerar sig på Carlsunds utbildningscenter och bygger under 2024 en sporthall i Borensberg vilket Sverigedemokraterna har som ett av sina mål i sin budget.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa