Att bygga ishall på nuvarande plats är en dålig idé

Kristdemokraterna står som tidigare helt bakom kommunstyrelsens beslut, vad avser bostadsplaner för kanalstråket vid Göta Kanal och ishallarna vid RV50 vid Varamon. Vi har dock en kompletterande idé!

Debatt 27 juni 2022 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Området för kanalstråket har utökats med Motala Expressområdet, vilket ger utrymme för ungefär dubbelt så många bostäder som från början planerats. Detta ger fantastiska tillväxtmöjligheter för oss som kommun. 

Att bygga ishall på nuvarande plats är därför en dålig idé, då kanalstråket ska ses som en helhet. Ett stort antal bostäder ger oss också ett bra underlag till en gångtunnel under järnvägen till resecentrum.

 

Ett överklagande av detaljplanerna för Lalandia har tyvärr vunnit i rättslig instans. Detta medför att Zeros fotbollsplaner behöver flyttas för att möjliggöra byggmöjligheter, som ersättning för de stugor som gått förlorade genom resultatet av överklagandet. Sammantaget innebär detta en risk för fördröjning av hela projektet, och vi från KD anser att tidsplanen att ishallarna ska stå färdiga om 2-3 år är alltför optimistisk.

Vi vill därför säkra en bra ispist, under den tid som behövs, för att ishallarna ska bli byggda på det planerade området vid RV50.

 

Så här tänker vi:

1. Kanalstråkets hela område, alltså både ishalls- och expressområdet, planeras som kommunstyrelsen har beslutat, och planprogrammet som beslutades om redan i december bör startas omgående.

2. Sätt ett gummitält över nuvarande isbana för att säkra vettig skridskoåkning, oavsett väder, för både allmänhet, skolor och IFK-bandyn inkl den ungdomsverksamhet som bedrivs.

3. Genomför sedan i lugn och ro arbetet med Idrottscenter vid RV50. Tag den tid som krävs, troligen 3-5 år eller mer, för planering, kontakt med entreprenörer, högst troligt även överklagandeprocesser och slutligen byggtid.

4. När sedan ishallarna är klara kan gummihallen plockas ned och säljas. Den kan också, om behov finns, sättas upp över en fotbollsplan, en ridanläggning eller annat som kan vara aktuellt.

 

Genom detta förslag kan vi få både en snabb lösning av is i alla väder, för skolor, allmänhet och bandy, och tid för alla processer, för att få till ishallar vid RV50. 

Förslaget innebär också att en del av det stora investeringstrycket skjuts något framåt. Detta vore också positivt med tanke på kommunens stora investeringsbehov, inte minst för skolor, förskolor och äldreboenden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa