Vi har en vilja att få lösningar på problemen

"SD kallar det för populism att vilja möjliggöra återstart efter pandemin för föreningslivet. Nu går vi in i en lågkonjunktur med skenande inflation. Det är därför avgörande att föreningarna får stärkt ekonomiskt stöd" skriver Elias Georges (S).

Debatt 5 juli 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Vem vågar inte inneha ledarskap egentligen?" 29/6.

Vi Socialdemokrater pratar med samtliga partier. Det har vi inget problem med. Något vi däremot aldrig kommer att göra är att samarbeta med SD. Det finns många anledningar till det, men en avgörande punkt är att det inte går att lita på SD. 

På frågan om att häva avtalet med Attendo om Nämndemansgatan fick vi som parti ett besked, men till nämnden hade SD bytt hållning och stödde Alliansen. En avgörande fråga för tryggheten för de äldre och personalen blev det inget av. 

 

Byggtakten med blandade upplåtelseformer ska öka för det är endast så vi kan komma till bukt med segregationen. Samtidigt behöver vi som kommun vara uppmärksamma på hur bostadsmarknaden förändras. Just nu skenar inflationen och vilken påverkan det kommer ha på bostadsmarknaden vet vi inte än, men det gäller att vara lyhörda.

Vi vill avskaffa LOV inom hemtjänst och vi är tydliga med varför. Den demokratiska kontrollen över välfärden ska säkras och ett steg i det är att kommunen har kontroll över hemtjänsten. Det går inte att förbättra hemtjänsten om inte kommunen har rådigheten. Vi vill slå ihop bemanningsenheterna, öka grundbemanningen och förverkliga heltid som norm. Vi vill stärka medarbetarinflytande över arbetet, så att proffsen får vara proffs. När det finns olika aktörer blir det svårare att skapa en likvärdig vård och omsorg. Vi har inget mot privata aktörer, men ska de finnas ska det vara utifrån de behov som kommunen har och det möjliggörs genom upphandling.

 

Alla som kan jobba ska jobba. Det är självklart för oss Socialdemokrater. De som tar del av socialförsäkringssystemen står redan till arbetsmarknadens förfogande. Det är däremot inte den enskilde som ska bära allt ansvar. Vi som kommun behöver se till att de som inte har arbete matchas med arbete, utbildning eller aktivitet som passar den enskilde. Samtidigt behöver vi se till att arbetsmarknaden är trygg för alla. Vi vill samtidigt att kommunen tar ett större ansvar att motverka arbetslivskriminalitet och välfärdsbrott. 

SD kallar det för populism att vilja möjliggöra återstart efter pandemin för föreningslivet. Nu går vi in i en lågkonjunktur med skenande inflation. Det är därför avgörande att föreningarna får stärkt ekonomiskt stöd. För om inte det sker behöver föreningarna dra ned på sin verksamhet och det omöjliggör en stark återhämtning och tillväxt. Det är inte populism att se verkligheten för vad den är.

 

SD ser segregationen som ett problem, men när det kommer till att bygga bort segregationen, så lyser det med sin frånvaro i deras budget. Kommunen har ett avgörande ansvar för att bryta segregationen, men för det behövs det stöd från statlig nivå. Ett bra exempel är investeringsstödet för billiga hyresrätter som SD tog bort i höstas med deras statsbudget. Att prata om problem, men inte vilja lösa de är inte politiskt ledarskap. 

 

Vi Socialdemokrater har utvecklat vår politik efter vår samtid. Det som SD gör att se kameror som den viktigaste lösningen för otryggheten. Syftet med kameror är inte vara att övervaka Motalabor, utan att på de platser där andra lösningar inte finns, säkerställa att brott kan förebyggas och lösas. Hur och var trygghetskameror ska placeras ska utredas och är aldrig den första lösningen. Vi vill se över belysning och stadsplaneringen i sin helhet för att motverka att människor känner sig otrygga från första början. 

Vi Socialdemokrater ser inte bara problemen, utan har även viljan att faktiskt lösa dem. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa