Vem vågar inte inneha ledarskap egentligen?

"Det är en självklarhet att de som kan jobba ska jobba, hänger Socialdemokraterna på att införa aktivitetskrav för att hitta de som utnyttjar bidragssystemet?" skriver Marcus Lejonqvist (SD).

Debatt 29 juni 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Det har saknats politiskt ledarskap i Motala" 19/6.

Vi går in i en fantastisk period nu med valrörelse, inte minst går det att notera från Socialdemokraterna.

Vi Sverigedemokrater stödjer inte aktivt Alliansen, det har vi varit tydliga med. Vi driver Sverigedemokratisk politik, som utmanas ibland för att Socialdemokraterna inte vågar prata med oss. Så vem vågar inte inneha ledarskap egentligen? Maktskiftet som behövs är, där Sverigedemokraterna har ett aktivt inflytande.

 

Argumentation som återkommer från Socialdemokraterna är att vi ser att bostadsmarknaden håller på att bli mättad. Men varför skriver då de att vi behöver öka byggtakten? Vad gäller i deras argumentation, vi håller med om att byggtaken behöver hållas uppe men vi måste hålla översikt av den mättande marknaden, ökade bostadsräntor och inflationsförändringar. Fokus på byggnation behöver läggas på att bredda staden. Grönytor behöver bevaras för en trivsamhet och göra områden tryggare.

 

Socialdemokraterna vill även att lagen om valfrihetssystem, LOV, avskaffas, här bör man tänka till. 

Vi ska ha en bra kvalitativ omsorg där kostnaden inte är den avgörande faktorn men det får vi inte om kommunen inte bli utmanad. Detta då vi aldrig granskar oss själva i kommun, vi lyfter gärna upp oss som den bästa aktören, men är så fallet? Upphandlingar avspeglar den kommunala verksamheten då vi inte kan ställa högre krav på de privata aktörerna en vad vi själva gör. Borde då inte det första vara att höja kvalitén hos oss själva?

 

Vi inför nu utdrag ur belastningsregistret i kommunala omsorgen, tack vare oss Sverigedemokrater. Vi kämpar för språkkrav samt så försökte vi få gehör för att göra måltidspolicyn till ett styrdokument för att vi ska veta vilken kvalité maten ska hållas i.

Det är en självklarhet att de som kan jobba ska jobba, hänger Socialdemokraterna på att införa aktivitetskrav för att hitta de som utnyttjar bidragssystemet?

Socialdemokraterna kämpar nu för återstartspaket för föreningslivet, detta är märkligt populistiskt. Föreningarna har haft det kämpigt under pandemin, det är därför bra att föreningarna har fortsatt fått sitt stöd från kommunen även om de inte har haft någon verksamhet. En ordentlig översyn behöver göras på fördelningen till föreningar så den blir mera rättvis.

 

Sedan är vi överens om en del, en scen i stadsparken skulle lyfta staden och utveckla kulturskolan gör vi gärna, speciellt för att levandegöra Sveriges och Motalas kulturarv. 

De är även helt fantastiskt att ni vill införa trygghetskameror i otrygga område. Låt oss rösta igenom detta snarast. Jag hoppas du som läser detta inser att Socialdemokraterna aldrig har varit för detta innan.

Socialdemokraterna driver nu en kampanj om ökad trygghet, detta är rätt komiskt. Vi Sverigedemokrater lägger en stor del av vår politiska tid att kämpa mot den otrygghet och segregation Socialdemokraterna har skapat, som de själva anser sig rätta till vid valtider. Vi Sverigedemokrater jobbar för din trygghet även när det inte är valtider.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa