Det har saknats politiskt ledarskap i Motala

Efter fyra år i opposition till ett Alliansstyre i minoritet som fått aktivt stöd av Sverigedemokraterna är det uppenbart för oss Socialdemokrater att Motala kan bättre. Det har saknats politiskt ledarskap i Motala. Det är dags för maktskifte.

Debatt 19 juni 2022 13:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi Socialdemokrater har en tydlig politisk riktning. Vi ska bryta segregationen. Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden. Vi ska öka takten i omställningen och skapa nya gröna jobb. 

I Motala kommun gör vi det genom med genomtänkt samhällsplanering med fokus på trygghetsskapande insatser och ett jämställdhetsperspektiv. Ingen ska vara otrygg i sitt hem. Vi vill öka byggtakten i kommunen, så att vi får bort trångboddheten och segregationen. Vi vill sätta upp trygghetskameror i otrygga områden och se över belysning i hela kommunen. Så skapar vi ett tryggare Motala. 

 

Vi vill säkra kontrollen över äldrevården genom att ta driften av våra äldreboenden i kommunala regi och avskaffa LOV inom hemtjänsten för att upphandla delar av verksamheten i stället. Marknadsexperimentet måste upphöra! Vi vill höja grundbemanningen inom förskola/skola och vård och omsorg. Vi vill utveckla öppna förskolan, så att den finns i fler delar av vår kommun. Samtidigt vill vi minska barngrupperna i förskolan och skapa ett bredare utbud av service till kommunens invånare med konsumentrådgivare och stärka upp budget- och skuldrådgivning. Du ska kunna lita välfärden. 

Vår välfärd byggs av att vi gemensamt finansierar den genom vårt arbete. Alla som kan ska jobba, därför vill vi möjliggöra för fler att komma in i arbete och säkerställa att även de som jobbar på obekväma arbetstider har tillgång till kommunal service. Genom fler sommarjobb för unga och barnomsorg på obekväm arbetstid kan vi stötta upp fler. Samtidigt vet vi att utbildning är vägen till arbete, därför vill vi satsa på vuxenutbildning och ge fler möjligheter för att vara med och bidra. Så bygger vi en hållbar arbetsmarknad. 

 

Motala är dock mer än välfärden och jobben. Vi Socialdemokrater vill se ett kommunalt återstartspaket för föreningslivet och höjda föreningsbidrag, så att vårt föreningsliv har goda förutsättningar att ta sig ur pandemin. Vi vill satsa på vår landsbygd och säkerställa att det finns infrastruktur och kommunikationer, så att det går att leva och verka i hela Motala. Det är även viktigt att vi skapar fler mötesplatser för såväl unga som äldre, därför vill vi bland annat satsa på en permanent kulturscen i stadsparken och utveckla kulturskolan med låga avgifter. Det är tillsammans vi bygger ett levande Motala. 

Klimatomställningen måste prioriteras. Vi som samhälle behöver ställa om och det kräver mycket. Ett systemskifte är nödvändighet där vi tillsammans bryter fossilberoendet och skapar en hållbar användning av våra gemensamma resurser. Genom att satsa på en solcellspark och solceller på kommunala fastigheter kan vi samtidigt som vi skapar gröna jobb skapa billig förnyelsebar el. Genom gratis kollektivtrafik för gymnasielever under sommaren skapar vi förutsättningar för en meningsfull fritid oberoende av familjens ekonomi. Det är med fokus på vanligt folk och samhällets ansvar som vi skapar en rättvis omställning. 

 

Vi Socialdemokrater har en tydlig politisk riktning för Motala. Vi bygger vårt samhälle gemensamt och det är med varandra som vi bygger det samhället starkt. Tiden för marknadsprinciper och passivt politiskt ledarskap är förbi. Vi tror på Motala för Motala kan och förtjänar bättre. Det är dags för maktskifte!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa