Våra rättigheter kan inte kompromissas bort

Debatt 9 september 2022 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på ”Centerpartiet utmanar övriga partier” 5/9.

Det är en relevant och viktig utmaning – hur ställer sig övriga partier till de stora och mångfacetterade frågorna inom funktionshinderpolitiken? Vi menar att det skett ett oroande trendbrott de senaste åren. Under en ganska lång period hade vi med nedsatt funktionsförmåga successivt erövrat rättigheter och börjat betraktas som fullvärdiga medborgare. Numera märker vi återigen att vi oftare betraktas som en kostnad och en börda för samhället. Vi förväntas inte längre komma med krav om fullvärdig delaktighet i samhället. Vi förväntas nöja oss med lite lagom, med det som inte är för dyrt. 

 

Det är också därför som det är så viktigt att Centerpartiets representanter fastslår att LSS, Lagen om stöd och service, är en frihetsreform och en rättighetslagstiftning. 

Vi har rätt till ett liv med lika förutsättningar som alla andra. Så är det. Enligt svensk lag och enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning., som Sverige skrivit under. 

 

Våra rättigheter är universella och kan inte kompromissas bort. Om våra rättigheter urgröps, är det bara en tidsfråga innan andra grupper ser sina rättigheter urgröpas. Därför är Centerns ställningstagande viktigt. Nu vill vi se att ord blir till handling från Centern, på alla politiska nivåer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa