Tryggheten har inte varit Moderaternas fokus

Det beskrivs av skribenten att Socialismens kris är ett faktum. Om Socialdemokratin är i kris, så undrar vi hur situationen som Moderaterna och konservatismen befinner sig i ska benämnas?

Debatt 8 september 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på ”I Motala kommun ska du kunna känna dig trygg” 3/9.

Blockbildningen med högerpopulister och ett parti som nästan varje dag gör rasistiska uttalanden och har tydliga kopplingar till högerextremism. Det är inget som vi skulle kalla för stabilt. Moderaterna och deras högerblock kan inte ens enas om vad en kampanjbuss ska kallas. Är inte det en kris?

Moderaterna väljer att lägga allt fokus på den nationella politiken, men glömmer där två viktiga saker. Det första är att regeringen har gjort över 70 straffskärpningar, givit polisen fler befogenheter i kampen mot de kriminella gängen och gör fortsatta satsningar på att stärka arbetet. Målet med 10 000 fler polisanställda arbetas med för fullt och nu höjs målet till att vi ska ha 50 000 polisanställda senast 2032. Ett arbete som till skillnad från när Alliansen styrde Sverige är prioriterat. När Moderaterna styrde landet minskade polisutbildningen med över 90% på två år. Är det att lägga fokus på brotten?

 

Det andra som Moderaterna glömmer är att de har styrt Motala kommun under de senaste fyra åren. Kommuner bär ett enormt ansvar i det förebyggande arbetet. Det är kommunen som styr skolan, bostadsbyggandet och belysning med mera. Vi ställer oss undrande till Moderaternas ovilja att ta politiskt ansvar och driva den politik som de säger att de vill driva.

Ett exempel på där Alliansen inte värnat tryggheten i Motala är försäljningen av Skogsborg. Alliansen med Moderaterna i spetsen valde att sälja Skogsborg till ett företag med ägare som var misstänkta för penningtvätt och som tidigare i år blev dömda. Det är trots att Polisen tydligt markerade och varnade för att kommunen inte skulle sälja fastigheten till den här aktören. Är det att ta ansvar och lyssna på Polisen?

 

I det förebyggande arbetet med mötesplatser för unga så har inte Moderaterna prioriterat. De valde att stänga ned Hallen som var en av få mötesplatser för unga i Motala. Att göra handling av sina ord är viktigt. Tillgången till mötesplatser är oerhört viktigt. Unga ska ha en meningsfull fritid i Motala.

Det är enkelt att slå på den stora trumman i opposition, men det är svårare att ta ansvar när man styr. Vi behöver skärpa fler straff och fler satsningar på Polisen behövs. Det arbetar den socialdemokratiskt ledda regeringen för fullt med. Det räcker dock inte. Vi behöver göra både och. Här kommunens arbete helt avgörande.

 

Vi behöver göra satsningar på skolan, ungas fritid och psykiska hälsa. Segregationen måste motverkas. Här har inte Moderaterna gjort sin del i ansvaret under dessa fyra år vid makten. Det är bra att Moderaterna delar vår uppfattning om många av de viktiga satsningarna som vi kan göra här i Motala. Det gäller nu att Moderaterna går från ord till handling, men om den här mandatperioden ska vara riktmärket för vad de kommande fyra åren med Moderat styre i Motala skulle vara är det osannolikt.

 

Vårt Motala kan bättre än ett Moderat styre som pekar uppåt och kritiserar, utan att se vad de själva gjort eller snarare inte gjort. Det är dags för maktskifte i Motala kommun.

Vi har också gått i första majtåg och kommer fortsätta göra det för vi tror på solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Vi tror på ett starkt samhälle där de svagaste sätts i fokus.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa