I Motala kommun ska du kunna känna dig trygg

"Vårt viktigaste jobb kommer dock vara att trycka på våra partikollegor i riksdagen att jobba vidare med dessa frågor eftersom de till stor del avgörs på nationell nivå" skriver Josefin Arvidsson (M).

Debatt 3 september 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som många av oss Motalabor så föddes jag in i en socialdemokratisk familj. Jag har sedan tidiga barnsben marscherat i förstamajtåg genom stadens gator och torg i tron på att socialismen skall göra vårt land bättre. Men det har inte blivit bättre, åren har gått och socialismens kris är, i mina ögon, ett faktum.

 

Som polis ser jag dagligen vilka utmaningar vi har med segregation, utanförskap, otrygghet, brottslighet och integration. Vi behöver nya lösningar på problemen och jag ser att de åtgärder som behövs för att skapa ett tryggare samhälle tyvärr inte görs idag. Nuvarande regering har konsekvent vägrat ta ansvar för hur brottsligheten har utvecklats och det gör mig verkligen bekymrad. För att kunna bekämpa brottsligheten och otryggheten krävs åtgärder på nationell nivå. På kort sikt handlar det om fler poliser, hårdare straff och ökat fokus på brottsoffret. På längre sikt handlar det om satsningar på skola, socialtjänst och förebyggande insatser kring barn/unga så att alla får en bra start i livet med de bästa förutsättningarna som samhället kan ge varje individ.

 

Ett annat superviktigt område för att motverka utanförskap är att få ordning på bidragssystemet. Den som inte kan jobba ska självklart kunna leva ett drägligt liv, men det måste samtidigt alltid löna sig att arbeta och bidra till välfärden. Forskningen visar att om vi hjälper människor att utbilda sig och skaffa ett jobb som leder till egen försörjning och delaktighet så kommer vi också i större utsträckning kunna motverka utanförskap. 

Vi har ett stort ansvar att verka både brottsförebyggande och trygghetsskapande i kommunen och det arbetet är inte en valmöjlighet utan en nödvändighet. Lokala satsningar som vi Motalamoderater tror på är:

  1. Stärk samverkan mellan skola och socialtjänst för att kunna göra så tidiga insatser som möjligt när vi ser att ett barn behöver det.
  2. Arbeta för ett Motala fritt från våld.
  3. Jobba aktivt med förebyggande insatser mot droger.
  4. Öka tryggheten i offentliga miljöer, bland annat genom belysning vid otrygga passager och att skapa trygga mötesplatser för våra medborgare.
  5. Stärk kommunens arbetsmarknadsinsatser så att fler kommer ut i arbete och sysselsättning.
  6. Stärk civilsamhället och skapa sammanhållning med en meningsfull fritid genom att tillföra nya resurser till föreningslivet.

     

Alla dessa delar samverkar för ett tryggare Motala. Vårt viktigaste jobb kommer dock vara att trycka på våra partikollegor i riksdagen att jobba vidare med dessa frågor eftersom de till stor del avgörs på nationell nivå. Den senaste tidens politiska utspel från regeringen visar att de inte tar ansvar för otryggheten och brottsligheten i samhället. Sverige behöver politiker som tar ansvar och visar alla medborgare att vi tar deras trygghet och framtid på allvar. Sverige behöver en ny blå regering.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa