MP ansvarig för kärnkraftsavvecklingen

MP var högst delaktig i att fyra kärnkraftverk har avvecklats, skriver debattören.

Debatt 26 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på MP: Vi har gjort mest för klimatet.

Miljöpartiets ordförande i Motala Mats Johannesson hade en artikel i MVT den 18 juli där MJ skriver bland annat följande: ”Fakta är att år 2015 beslutade Vattenfall själva att stänga Ringhals 1 och 2 fem år i förtid av affärsmässiga skäl. Höga reparationskostnaderna samt låga elpriser låg till grund för det beslutet”. Därmed vill MP göra gällande att man inte hade något med stängningen att göra. Sanningen var en helt annan.

I Miljöpartiets valmanifest inför valet 2014 lovade man att arbeta för att flera kärnkraftsreaktorer skulle stängas under den kommande mandatperioden. Redan ett par veckor efter valdagen kom MP och S överens om att Vattenfall ska stoppas att planera för nya reaktorer och att det statliga bolaget ska istället ska användas för omställningen mot förnybar energi. Effektskatten på kärnkraft höjdes kraftigt liksom säkerhetskraven.

 

Vattenfall protesterar öppet mot de nya diktaten, då de inte har för avsikt att stänga några reaktorer och dessutom menar man att kärnkraften bär sina egna kostnader. MP och S ser till att byta ut delar av styrelsen i Vattenfall, så att två kärnkraftskritiska ledamöter tillsätts. En grupp av fyra ministrar, Mikael Damberg, Åsa Romson, Per Bolund och Ibrahim Bayland tillsätts i syfte att göra Vattenfall till ledande i omställningen till förnybar energi. S var alltså lika delaktiga i denna avveckling som MP.

 

2012 skickade Vattenfall in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få uppföra en till två nya kärnkraftsreaktorer. Planen var att Ringhals 5 och 6 skulle ersätta 1 och 2 när dessa planerades att tas ur bruk 2025-26. Planerna var i full gång fram till valet 2014. MP tvingade direkt efter valet att stoppa alla sådana planer.

 

Det toppmoderna naturgasverket Öresundsverket i Malmö skulle trygga elförsörjningen i södra Sverige efter avvecklingen av Barsebäcksreaktorerna. Det stängdes permanent för några år sedan, då staten inte ville betala för att använda det som effektreserv. Det har nu skeppats iväg till Vietnam.

 

MP ställer ju stora förhoppningar till vindkraften. Ändå har man ännu inte lyckats fått igång Skandinaviens största vindkraftspark Kriegers flak. Danskarna tog i bruk sin del i höstas, medan den svenska sidan i bästa fall står klart 2028.

 

MP var således högst delaktig i att fyra kärnkraftverk har avvecklats. Dessutom har man inte fått ersättningsel på plats i tid och man har avvecklat fungerande anläggningar. På åtta år har MP tillsammans med S lyckats rasera ett mycket stabilt elsystem som Sverige hade fram till 2014.

 

Tänk om de borgerliga partierna hade vunnit valet 2014, så mycket annorlunda det nu hade kunnat vara. Vi skulle ha tillräckligt med planerbar energi i södra Sverige med tio intakta kärnkraftverk och ytterligare två på ingång. Nu vinner förhoppningsvis de borgerliga partierna tillsammans med liberalerna valet i höst och ett omfattande arbete måste snarast påbörjas för att säkra elförsörjningen i Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa