Johannesson (Mp): Vi har gjort mest för klimatet

Just nu pågår en kampanj mot oss i Miljöpartiet de gröna.

Debatt 18 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den nybildade högerkonservativa gruppen med M, SD, KD och L har förstått att vägen till makten ligger öppen, men endast om Miljöpartiet de gröna inte kommer in i riksdagen. 

Det är därför tråkigt att MVT i en ledare väljer att delta i den kampanjen och önskar Miljöpartiet de gröna ut riksdagen.

Kampanjen svartmålar oss miljöpartister och menar att vi är medskapande till klimatångest och ett dyrare liv i allmänhet. Påståenden som om att det är Miljöpartiet de grönas fel att drivmedels-och elpriser ökar gynnar således deras syfte. 

Fakta är att i och med vårt EU-medlemskap är vi med i en europeisk handel av drivmedel. Så dyrare drivmedel för Europa höjer även våra priser, det är så marknadsekonomi fungerar. Ökningen av drivmedel och elpriset är därför en effekt av det fruktansvärda kriget som Putin startat mot Ukraina.

Fakta är att år 2015 beslutade Vattenfall själva att stänga Ringhals 1 och 2 fem år i förtid av affärsmässiga skäl. Höga reparationskostnaderna samt låga elpriser låg till grund för det beslutet. 

Fakta är att Moderaterna i olika kommuner i Sverige sagt nej till 100TWh vindkraft till havs. Det är dubbelt så mycket som vår kärnkraft ger! Svensk industri vill se en snabb utbyggnad av vindkraft. Det framgår i en enkätundersökning utförd av branschföreningen Svensk Vindenergi. Totalt tillfrågades cirka 40 energiintensiva industriföretag i Sverige, varav 21 svarade. De som deltog är: Alfa Laval, BillerudKorsnäs, Borealis, Göteborgs Hamn, Hitachi Energy, Holmen, Höganäs, Liquid Wind, LKAB, NKT HV Cables, Northvolt, Ovako, Outokumpu Stainless, Preem, Rottneros, SCA, Södra Skogsägarna, St1 Nordic Oy, Vargön Alloys, Volvo Group. Möjligheten att lagra vindkraften genom att tillverka vätgas är fullt genomförbar och ger den stabilitet som kritikerna påstår är problemet med el från vind och sol.

Fakta är att kärnkraft tar tiotal år att bygga och färdigställa.

Fakta är att utan oss i regeringen hade inte ”Industriklivet” blivit verklighet. Svensk industris omställning till fossilfrihet gör oss oberoende av Putins olja och gas samt skapat konkurrensfördelar ute på världsmarknaden. Genom att årligen satsa miljarder på att hjälpa svensk industri att ställa om till miljövänligare produktion har ”stål utan kol” blivit verkligt. För första gången i historien har Vattenfall, SSAB och LKAB utvecklat en teknik för att ersätta kolet med vätgas. På så sätt blir det enda utsläppet från ståltillverkningen vatten.

Vi var medskapande till ”Fossilfritt Sverige” som tagit fram planer för 22 olika branscher för en väg mot fossilfritt. Så utvecklar vi industrilandet Sverige!

Ett fossilfritt Sverige år 2030, är ett Sverige som inte behöver lita på leveranser från Putin och andra skurkstater, av olja, gas, asfalt och gödsel. Den stigen hade vi kunnat vandra för längesedan då Miljöpartiet de gröna alltid pekat på den vägen. En ökad självförsörjningsgrad är nödvändig och livsviktig för vårt lands säkerhet.

Putins krig skapar ekonomiska utmaningar. Utmaningar som vårt lilla parti knappast kan anses medskyldiga till. Prisökningen av drivmedel, el och livsmedel drabbar de med låg inkomst mest. 

Därför är det viktigt att man röstar på ett parti som inte propagera för sänkta skatter och samtidigt låter välfärden lida. Därför är det viktigt att rösta på ett parti som tar klimathotet på allvar, eftersom klimathotet inte tar paus och dess kostanden i framtiden kan komma att öka än mer.

I Aktuellt 10/7 redogjorde WWF för hur medvetenheten kring klimatkrisen lös med sin frånvaro i partiledarnas Almedalstal. Naturskyddsföreningen däremot lyfter att det parti som gjort mest för klimat och natur är Miljöpartiet de gröna. Det är inget drömmande utan fakta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa