Miljöförstöring minskar inte för att den förstatligas

Att miljöförstöring hyllas bara för att den är förstatligad trodde vi tillhörde en svunnen tid. Läckaget från ett gruvprojekt i Norra Kärr blir inte ofarligt bara för att staten skulle äga aktierna i företaget, skriver debattören.

Debatt 3 oktober 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "En gruva i Norra kärr skulle ge 5 000 nya jobb" (27/9):

Det kanadensiska gruvbolaget uppger att verksamheten i Norra Kärr skulle kunna ge några hundra arbetstillfällen i närområdet. Det är nog högt räknat då gruvproduktion blir allt mer robotiserad och automatiserad.

Men Ia Aanstoot och Ruben Nyström tror att ett förstatligat Norra Kärr skulle ge 5 000 jobb ”i områden som i dag är glesbefolkade”. Tror de kanske att det går åt fler byråkrater när staten tar över? Eller är de förutseende och räknar på hur många jobb saneringen av läckaget från dagbrottet kommer att skapa? Tänker de på arbetstillfällen när alla vattenverken runt Vättern behöver bygga ut reningstekniken för att ta hand om ökade halter av uran, torium och bly i dricksvattnet? 

Vill vi skapa arbetstillfällen ska vi i stället ge rätt ekonomiska förutsättningar så att återvinning kommer i gång på bred front. Bara LKAB beräknar att kunna stå för 30 procent av hela EU:s kommande behov av jordartsmetaller genom att ta hand om sitt gruvavfall. Gå sen vidare och sanera alla övriga slagghögar runt om i landet och ta till vara befintliga metaller genom så kallad ”urban mining”. Då får vi både tillräckligt med metaller och dricksvatten i framtiden.

Distriktsstyrelsen i Ung Vänster Östergötland behöver hålla ett nytt möte och ta del av fakta runt gruvprojektet Norra Kärr. Vi från ARV ställer gärna upp och berättar vad vi vet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa