En gruva i Norra kärr skulle ge 5 000 nya jobb

Gruvan i Norra kärr skulle skapa ungefär 5 000 högkvalificerade jobb i områden som i dag är glesbefolkade, skriver debattörerna.

Den stora rädslan runt gruvan handlar om dess närhet till Vättern, en av landets viktigaste vattendrag. Rädslan är helt förståelig, och det är just därför vi trycker på vikten av ett statligt företag, skriver debattörerna.

Den stora rädslan runt gruvan handlar om dess närhet till Vättern, en av landets viktigaste vattendrag. Rädslan är helt förståelig, och det är just därför vi trycker på vikten av ett statligt företag, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2022-09-27 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har i flera år drivits en het debatt om gruvan i Norra kärrs vara eller icke vara. Det kanadensiska företaget Leading Edge Materials väntar nu på bearbetningskoncession från staten. Vi anser att det är dags för staten att stiga in på spelbrädet och inte bara leda det. Sverige har ett ansvar att utvinna de metaller som finns i Norra kärr, svenska staten har ett ansvar, till sin befolkning, till världen och till framtiden. En statlig gruva i Norra Kärr skulle förbättra världen.

Gruvan i Norra kärr skulle skapa ungefär 5 000 högkvalificerade jobb i områden som i dag är glesbefolkade. Det skulle bidra till en enorm ekonomisk utveckling i området, och hela landet, då en statliga gruva som levererar nästan all Europas sällsynta jordartsmetaller skulle ge enorma intäkter till statskassan och öka Sveriges handelsbalans. Enligt nuvarande prognos har gruvan i Norra kärr världens fjärde största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller, med den högsta koncentrationen i världen. Vi är övertygade om att vinsten tillhör folket och borde användas för att förbättra livsvillkor, forskning och välfärd. Skulle vinsten gå till ett kanadensiskt storföretag skulle vi gå miste om flera av gruvans fördelar.Gruvan är rik på metaller som annars importeras från Kina och Kongo, två länder med enorma problem när det kommer till arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. En gruva i den storlek som Norra kärr kommer utöver bra förhållanden också ha råd med forskning och utveckling. Likt hur statliga LKAB redan gör enorma framsteg i den hållbara gruvdriften genom sin järnmalmsgruva i Kiruna, skulle även Norra kärr vara gynnande för hela världen i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Den stora rädslan runt gruvan handlar om dess närhet till Vättern, en av landets viktigaste vattendrag. Rädslan är helt förståelig, och det är just därför vi trycker på vikten av ett statligt företag, ett statligt företag kommer ta bättre ansvar för området på längre sikt; ett statligt företag kommer inte gå i konkurs och lämna slagghögar och gruvdammar efter sig. Vidare så finns det möjligheter att ha den kemikalietunga biten av produktionen på annan ort, för att i högre grad skydda vårt vatten.

Sveriges metaller bör brytas och förädlas för våra medborgare och hela världens bästa. Riskerna med gruvan i Norra kärr bör tas på allvar, men det är tydligt att riskerna kan minimeras och att gruvan skulle ha många stora fördelar. Staten bör ta på sig ansvaret för vårt dricksvatten, för levnadsvillkoren i Sverige och hela världen. De enorma resurser som finns att hämta från Norra kärrs mineraltillgångar borde varken gå till spillo eller ge vinst åt enbart några få.

Ja till gruvan i Norra kärr, LKAB kom och bygg den!