Det finns stora vinster att hämta i en flytt

"Så nej, den ishall som finns idag är inte ny och den kommer kräva mycket underhåll" skriver Mark Henriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Motala.

Debatt 10 juli 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Att riva en fungerande ishall vore kapitalförstöring" 30/6

Låt oss gå igenom Elias insändare tillsammans. Det finns mycket som är motsägelsefullt eller direkt felaktigt.

Vi börjar med kostnader. Elias påstår att de skulle spara 190 miljoner kronor genom att bygga en ishall på befintlig plats. Det stämmer inte, vare sig i det korta eller långa perspektivet. Den siffran är tagen ur luften.

De beräkningar som togs fram för en aktivitetshall på befintlig plats (under förra mandatperioden) landade på 195 miljoner kronor. Det är ett par år sedan så projektet skulle vara ännu dyrare idag. Då är inte heller en ny ishockeyhall inräknad. Man har inte heller tagit hänsyn till försäljningen av tomter vid Kanalstaden som kommer inbringa runt 50 miljoner kronor till kommunen (och som blir möjlig tack vare en flytt av ishallarna).

 

Skillnaden i investeringar blir därmed liten och då har vi inte tittat på de långsiktiga konsekvenserna.
I det längre loppet kan vi bygga 800 – 1000 lägenheter i området för Kanalstaden. Det sker i ett av Motalas finaste lägen med tillgång till pendel, centrumnära med natur och vatten i direkt anslutning. Det kommer göra att fler flyttar till Motala och därmed kommer skatteintäkterna öka.

Väger vi in detta finns det stora tillväxtsvinster och ekonomiska fördelar med att göra den flytt som alla politiska partier var överens om. Sen kom valrörelsen och då började allt röras upp.

Utöver detta får vi en helt ny anläggning i det som är Motalas nya idrottsområde. Det skapar fantastiska möjligheter för föreningar, samtidigt som det skapar liv och attraktion kring Varamon, året runt. Det är svårt att värdera ekonomiskt men det skapar ett stort värde för Motalas förutsättningar att bli en sport- och eventstad i framkant.

 

Tittar vi på tidsaspekten så antas detaljplanen innan årsskiftet. Efter det stundar byggnation och beroende på entreprenörernas snabbhet så kommer ishallarna vid riksvägen stå klara i närtid.
Överklagande är en del i det kommunala arbetet men i just detta område så finns det få sakägare och vi kommer ha en proaktiv dialog med dem som finns.

Att istället bygga på befintlig plats skulle ta lång tid, det vet Elias. Först i oktober skulle ett sådant beslut kunna tas. Sedan skall projektet startas igång så tidigast sommaren/hösten 2023 bör en ishall kunna upphandlas. Och sedan ska byggnation sätta igång. Det kommer ta tid och en rimlig gissning är att en aktivitetshall på befintlig plats, den står inte färdig före 2026.

 

Tittar vi vidare på påståendet om kapitalförstöring så är ishallen gammal. I den förstudie som togs fram kan man läsa att: ”Den befintliga isstadion […] har nått både teknisk och ekonomisk livslängd.” Sedan följer: ”Byggnaderna […] kommer kräva omfattande underhåll inom närtid där köldmediet och maskinerna anses ha en teknisk livslängd till 2025.” Det vet Elias och han vet att det kommer kosta.

Så nej, den ishall som finns idag är inte ny och den kommer kräva mycket underhåll. Sen är det spännande hur du använder begreppet kapitalförstöring. Ni har ju konsekvent underfinansierat reinvesteringar under lång tid. Ni sparar in på underhåll och det är ju kapitalförstöring på riktigt.

 

Angående finansiering så är vi Moderater övertygade om att vi behöver göra försäljningar av fastigheter och bostäder för att göra nyinvesteringar för kommunens bästa. Det är vi öppna med.

Frågan är hur ni ska göra Elias? De enda alternativ som kvarstår för er är ju det du listar upp och är rädd för. Höjd skatt, ransoneringar, mindre pengar till välfärden. Investeringarna är stora för alla framöver.

Vi har en lösning, vad har ni?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa