Sändning med mersmak

12 juni 2019 05:00

Motala kommun har under 2019 börjat med ett nytt grepp för att göra det högsta beslutande och viktigaste politiska organet mer tillgängligt för medborgarna. Sedan några månader tillbaka direktsänds nämligen kommunfullmäktiges sammanträden på nätet, vilket gör att betydligt fler får möjlighet att ta del av de många ärenden som behandlas.

Utöver de rent politiska frågorna kan medborgarna under dessa tillfällen få bekanta sig med hur samtalet förs och hur det lokala politiska klimatet upplevs. Det som sticker ut mest i sammanhanget är den humor och distans som fullmäktiges ordförande Nils-Ingvar Graan stundtals bjuder på.

Det kan någon enstaka gång upplevas som överdrivet åt det lättsamma hållet, men hellre det än att paragrafrytteriet och byråkratin segrar ihjäl sig självt. Det viktigaste är att kunna göra skillnad mellan tillfällen som tillåter vissa utsvävningar och tillfällen som inte gör det. Den nödvändiga erfarenheten har Graan, vilket tillåter honom att bjuda på sig själv.

En annan typ av utökad tillgänglighet som tillämpades under måndagens sammanträde är draget att flytta den geografiska placeringen till en annan plats än Folkets hus i centrala Motala. Denna gång fick Godegårds skola ta del av den politiska närvaron, även om antalet åskådarplatser var begränsat.

Att Motala kommun tillämpar allmänhetens frågetund i samband med fullmäktiges sammanträden är någonting som under åren har haft både påhejare och motståndare. I grunden är det ett intressant grepp som rätt förvaltat kan utgöra ett positivt inslag i dialogen med medborgarna.

Just kombinationen av utlokaliserade möten och allmänhetens frågestund ger potentiellt en extra effekt, eftersom det åtminstone på pappret ger möjligheten att lokala frågor för exempelvis Godegård lättare kan lyftas fram i det större sammanhanget. En kommun som helhet byggs upp av dess olika beståndsdelar och det kan därför tillåtas att väldigt lokala frågor ibland får synas i rampljuset.

Att utlokalisera möten är ett bra initiativ, men det finns aspekter som inte får glömmas när fullmäktige besöker andra platser. Att döma av bilderna från kommunfullmäktiges direktsändning lokalen i Godegård inte anpassad utifrån en tillgänglighetsaspekt när det gäller exempelvis personer som är i behov av rullstol för att förflytta sig i vardagen. Den aspekten måste alltid finnas med.

När det gäller direktsändningar på nätet finns det ibland bekymmer av mer teknisk karaktär. Så verkar dock inte fallet vara för Motalas sändningar, som även under kvällen i Godegård fungerade utmärkt att ta del av. Bara minuten efter avslutat möte fanns dessutom hela kvällens sändning tillgänglig i efterhand, vilket är föredömligt snabbt. Det som återstår som ett tekniskt önskemål är att kunna hoppa bakåt och framåt även under pågående direktsändning, men det kanske kommer med tiden.

Utifrån resonemanget blir slutsatsen att Motala kommun bör fortsätta med arbetet kring att göra fullmäktiges sammanträden ännu mer tillgängliga, både digitalt och fysiskt. Det görs redan i dag goda insatser och det finns mer att arbeta vidare med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson

Ämnen du kan följa