Rätten att få ut handlingarna är helig

3 augusti 2019 05:00

I början av veckan kunde MVT:s läsare ta del av en intressant berättelse om möjligheten att få ut offentliga handlingar från Motala kommun. I kölvattnet av Lalandias etablering har ett ständigt aktuellt ämne fått förnyad dragkraft, eftersom det finns många dokument och andra typer av handlingar att granska.

Utgångspunkten för diskussionen är offentlighetsprincipen, som är central för de svenska offentliga verksamheternas transparens. Utan möjlighet för privatpersoner och företrädare för media att kunna granska vad makthavare, både politiker och tjänstepersoner, gör i sina respektive uppdrag hade förtroendet för myndigheterna garanterat varit lågt.

Rätten att få ut det som kallas för allmän handling, oavsett syfte, är på ett sätt helig. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet (exempelvis kommunal nämnd eller förvaltning), har skickats till eller från en myndighet, eller är upprättad av en myndighet (beslutad eller färdigskriven).

Det finns samtidigt handlingar som inte ska lämnas ut. Arbetsmaterial eller anteckningar som är ofärdiga är alltså inte allmänna handlingar som kan begäras ut. Likaså finns det av sekretess- eller integritetsskäl handlingar eller delar av sådana som inte är allmänna.

En relaterad diskussion är vad som ska diarieföras, vilket gör att den enskilde kan få vetskap om att handlingen finns. Ansvaret ligger på mottagaren av information, exempelvis kan det vara motiverat att politiker som får ta emot information via sin privata e-post ska diarieföra brevet. Därtill är själva listan på inkommen och skickad e-post för politikernas kommunala adress offentlig.

Med detta färskt i minnet återvänder vi till Motala. I takt med att antalet förfrågningar kring ärenden rörande Lalandia säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M) att ”vi har möjlighet att ta betalt för kopior”. Det är korrekt utifrån gällande lag.

Det som däremot inte var tydligt är att det sedan många år tillbaka är beslutat av fullmäktige exakt vad det ska kosta, senast i juni 2018. Taxan är noll kronor för upp till och med nio papperssidor. För tio sidor kostar det 50 kronor, plus fyra kronor för varje sida därutöver. Detta gäller för övrigt även för utlämnande av handlingar som inte redan finns elektroniskt.

Att erbjuda handlingar elektroniskt är inget lagkrav för en kommun. I Motalas fall har politikerna ändå valt att ge denna möjlighet, med tillägget att det kostar 50 kronor per påbörjad arbetskvart som krävs för arbete med att leverera det begärda underlaget. Det blir dock ännu krångligare, eftersom det bara är vissa typer av arbetsuppgifter som ska debiteras.

Oavsett vilket kan det konstateras att den stundtals heta diskussionen som har följt i kommentarsfälten efter MVT:s rapportering till delar är en storm i ett vattenglas. Det finns redan fastslagna taxor och villkor för utlämnande av offentliga handlingar från Motala kommun. Detta är för övrigt en allmän handling som kan hittas på kommunens hemsida.

Den mer intressanta frågan just nu är snarare om och i så fall varför de av fullmäktige fastslagna taxorna inte har följts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson

Ämnen du kan följa