Jakten på de försvunna visionerna

10 juli 2019 05:00

När nu sommaren har gjort sitt intåg på allvar och det är semestertider för de flesta av oss är det på sin plats att lyfta blicken en aning. Vad vill egentligen Motala och Vadstena kommuner uppnå lite längre fram i tiden, i det som kallas en vision för kommunen? I dessa dokument ska en större berättelse målas upp, en mer långsiktig syn på vad kommunen ska vara om exempelvis 20 år.

Att ta fram en vision är ingenting som görs i en handvändning. Det är tvärtom ett tidskrävande arbete som kräver mycket förarbete, bearbetning och eftertanke av medborgare, politiker och tjänstepersoner. I och med det långa perspektivet bör en vision tas fram med rimligt långa mellanrum, där de olika visionerna i viss mån överlappar varandra.

Känner medborgarna i våra kommuner till visionerna? Det är en mycket relevant fråga att ställa med tanke på hur viktig en vision bör vara och hur mycket arbete, engagemang, tid och pengar som ligger bakom den. Ett första experiment var därför att söka efter ”Motala vision” respektive ”Vadstena vision” på den allsmäktiga sökmotorn på nätet.

För Motalas del toppar fackförbundet med namnet Vision sökresultaten, vilket är logiskt. Som en åtminstone vid första anblick god tvåa återfinns därefter sidan ”Framtida visioner” på Motala kommuns hemsida, men därefter blir det tvärstopp. Länken leder nämligen ironiskt nog till informationen ”Sidan kan inte hittas”. Detta är sannolikt följden av en omstrukturering på kommunens hemsida, men visar sig ändå vara representativt för visionen.

Nästa försök blir att söka direkt på kommunens hemsida, men även här möts besökaren av ett negativt besked, ”hittade inga resultat för vision”. Lite mer klickletande krävs innan det faktiskt återfinns en länk med namnet ”Vision” och information om att det finns en sådan för år 2030. Själva visionen går dock inte att hitta och den sägs därtill handla om ”staden”, inte kommunen.

Bättre lycka hos Vadstena kanske? Dessvärre inte. Första sökträffen skickar besökaren till kommunens hemsida för näringslivsservice, men någon text om en vision går inte att uppbringa på den sidan. Den andra sökträffen leder till ”Styrning och kvalitet” som nämner visionen med namnet ”Livsmiljön för dig”. Ett visst framsteg, men därefter är det stopp. Ingen vision går att hitta, däremot går det att detektivarbeta sig fram till att beslut om visionen fattades i november 2009.

En sökning efter ”vision” eller ”livsmiljön för dig” på Vadstena kommuns hemsida ger ingen framgång, inte heller en sökning efter visionens namn hos Google. Inte ens när man vet dokumentets officiella namn går det alltså att hitta annat än referenser till det i andra dokument eller texter.

Hur tusan ska medborgarna få kännedom om kommunernas visioner, om det inte ens går att hitta dem för den som aktivt söker? Det är smått pinsamt och innebär en rejäl bakläxa, visionerna är alldeles för viktiga för denna anonymitet. Därtill gjorde frånvaron av visionerna denna ledare till någonting helt annat än vad den egentligen var tänkt att vara - en analys av desamma. Ledaren blev i stället en jakt på de försvunna visionerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson

Ämnen du kan följa