Ledare Bokbussen är död. Länge leve bokbussen.

I mitten av juni funderade ledarsidan kring bokbussens framtid. Detta gjordes i det fiktiva debattgrusdammet efter den diskussion som pågick mellan ett antal olika politiska partier i Motala kommun. Uttrycket om bokbussens död var den gången en något spekulativ avslutning, som nu ser ut att bli verklighet.

Efter att i höstas ha varit tvungna att lämna över makten till Alliansen Motala har Socialdemokraterna efter en passiv övergångsperiod börjat att inta en mer aktiv roll som oppositionsledare. Det märks inte minst på MVT:s opinionssidor, där S-märkta aktörer offentligt uttrycker kritik mot olika ageranden från Alliansen.

Det är välkommet för det lokala politiska livet, som stundtals har inneburit en alltför passiv hållning från det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna. Exempelvis var det länge uteblivna ställningstagandet kring framtiden för Godegårds skola svårt att förstå för en utomstående betraktare. Framför oss finns nu en mer intressant miljö med diskussion och argumentation kring både ideologi och sakfrågor.

I en debattartikel som publicerades den 8 juli skriver Helen Isacsson (S) bland annat att ”bokbussen är en ovärderlig tillgång för Motala kommun”. Det påståendet är en onödig överdrift, för även om bokbussens verksamhet har betydelse för många är den långt ifrån ovärderlig. Tvärtom har den en väldigt tydligt specificerad kostnad, nämligen de fem miljoner kronor som hörs i diskussionen.

Det är synd att denna överdrift inleder debattartikeln, som har betydligt större kvalitet i övrigt när det gäller att argumentera för bokbussens fördelar. Likaså ställs relevanta frågor om hur den aktuella servicen ska ersättas. Det som däremot saknas är alternativa sparbeting eller ekonomiska lösningar i det rent krasst problematiska läget, som de styrande har att brottas med.

Svaret från bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M) publicerades i förra veckan. Innehållet fokuserade logiskt nog på det svåra uppdraget kring ekonomin, men han missade å sin sida att svara på Isacssons motiverade frågor om servicen. Vad händer med utbudet och tillgången till bibliotek i hela kommunen? Den som är ansvarig blir läsaren svaret skyldig, åtminstone i detta svar.

Sett till den större ekonomiska situationen i kommunen måste medborgarna inse att det kommer att svida på flera ställen när det både måste effektiviseras och sparas. Det är oundvikligen så att vissa saker kommer att läggas ner eller försämras. Hälsocenter och Hallen är två uppmärksammade hotade verksamheter som har diskuterats offentligt under våren, med varierande kvalitet i argumentationen.

Just förmågan att motivera, underbygga och förklara politiska beslut är oerhört viktig för partiernas frontfigurer i ett sådant här läge. Det är sannerligen ingen lätt uppgift, men det måste åtminstone göras ordentliga försök. Så är långt ifrån fallet generellt sett, i stället kan ett underlag ibland bestå av en kort svepande text som arkiveras i diariet.

Det duger inte i dagens samhälle. Tuffa beslut måste kunna underbyggas på ett mycket bättre sätt.