Både livsavgörande och livsfarliga

7 augusti 2019 05:00

Vissa saker i livet för med sig vitt skilda känslor och åsikter. Insekter är en sådan sak, som både kan föra med sig livsavgörande positiva egenskaper och innebära livsfara för människor, djur och växter. Likväl är de en del av vår vardag och vi måste förhålla oss till dem, på gott och ont.

Häromveckan oroades människor i Vadstena över de stora mängder döda humlor som hittades i parkmiljöerna. Med tanke på att humlor, bin och andra pollinatörer som finns naturligt i vår närmiljö har en väldigt viktig funktion för att bevara den biologiska mångfalden är det glädjande att det var just känslan av oro som dök upp. Orsaken var denna gång naturlig och logisk, men det är viktigt att vara vaksam på negativa förändringar.

Mer på temat insekter är att boende i närheten av Electrolux gamla lokaler i Motala har anmält en drastisk ökning av mängden flugor efter en nyetablering av en industriverksamhet. Den rapporterade förändringen förefaller i nuläget inte bero på etableringen, vilket gör att det i nuläget är ett litet mysterium vad det skulle kunna bero på. Det finns många olika tänkbara orsaker och oavsett vad som ligger bakom är det säkerligen irriterande för de boende.

När ledarskribenten valde att bosätta sig på den östgötska landsbygden för drygt ett decennium sedan gavs en särskild varning från den aktuella kommunen om att det kan förekomma många flugor på landsbygden. Det kan i och för sig vara självklart för många av oss och gav ett gott skratt, men med tanke på den olägenhet som insekter kan utgöra skadar det inte att vara övertydlig.

Myggor är en annan potentiell plåga som drabbar människor och kan förstöra vardagen. Delar av mellersta Sverige har under många år lidit av en mygginvasion, som gör att det i praktiken tidvis har varit mer eller mindre omöjligt att gå ut ur husen. Myggfrågan har i det fallet nått riksdagen, där den svenska statsbudgeten har betydelse för omfattningen. Den M-budget som beslutades inför 2019 drog exempelvis in extra stöd som tidigare fanns för myggbekämpning, vilket så klart påverkar de berörda negativt.

En mer påtaglig ekonomisk skada orsakas av granbarkborren, som de senaste åren har blivit allt mer vanligt förekommande i våra skogar. Till synes friska och starka granar kan på mycket kort tid förvandlas till en skugga av sitt forna jag. Värdet på skogen har därmed sjunkit drastiskt och träd måste dessutom avverkas i förtid för att inte förstöras. Likaså drabbas Vadstenas kommande naturreservat Hålmossen. Det så viktiga svenska skogsbruket behöver hantera situationen, bland annat genom januariavtalets stöd till förebyggande åtgärder.

I sammanhanget är också andra insekter som hårdbitande bromsar och getingar med svåra allergiska risker onämnda. Därtill finns det många andra varelser som exempelvis vägglöss och husbock drabba som kan drabba vår närmiljö.

Utifrån alla dessa problem är det ett intressant dilemma vi ställs inför när det gäller att uppfostra våra barn. Insekter är viktiga, men ibland måste de helt enkelt dödas. Den avvägningen är inte alltid lätt att förmedla på ett sätt som gör att respekten för olika typer av liv bevaras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Josefsson

Ämnen du kan följa