Insändare Svar på ”Verkligheten kräver avgift” från 24/7.

Innan vi skrev vår insändare hade vi naturligtvis informerat oss om pastoratets ekonomi. Det ekonomiska läget vid årets slut 2018 var mycket gott både i resultat- och balansräkningen, vilket även bekräftats av en professionell ekonom. Det här är bakgrunden till att vi vänder oss mot avgiften för besökare i Vadstena klosterkyrka och mot att den enda diakontjänsten vakantsätts ända till 2021.

Berne Erlandssons uppmaning till läsaren att ta del av pastoratets ekonomi ställer vi oss bakom. Däremot vänder vi oss mot att argumentera med ekonomiska framtidsprognoser fram till 2030. Mycket, också positivt, kan hända redan under 2019 och 2020.

Söndagens tema var andlig klarsyn. Låt oss förenas i en strävan efter en god och realistisk lösning istället för att sänka oss till att ge nedsättande beteckningar på andra människor.

Mait Fredriksson

Tore Hållander

Blåkyrkans vänner