Rädda kvar Skogsborg

10 maj 2019 05:00

Den moderatledda högeralliansen har tillsammans med SD drivit igenom ett beslut om att sälja ut vandrarhemmet Skogsborg som är beläget mitt i Varamon. Ett område som är och ska vara en plats för alla.

Med en försäljning av anläggningen och verksamheten kommer det inom en snar framtid kunna innebära att alla de kommuninvånare och föreningsaktiva som i dag nyttjar anläggningen inte kommer att kunna fortsätta ha ett fritidsboende till rimliga kostnader och använda ytor för fysisk aktivitet. Skogsborg med sin placering är helt unik.

Med en utförsäljning av Skogsborg som den politiska majoriteten C, L, KD, M och SD har beslutat om kommer sannolikt även den enda anpassade toaletten i hela Varamon bli svårtillgänglig för den målgrupp den är avsedd för. Vilket i praktiken kommer att omöjliggöra att besökare med funktionsnedsättningar kan besöka Varamon.

Vår farhåga är att den som köper Skogsborg för 10 miljoner kronor (som verkar ha blivit slutbudet) inte kommer att bedriva verksamheten lika tillgängligt som i dag.

Vår rädsla ligger i att den som köper Skogsborg ämnar att lägga in om detaljplaneändring för att antingen bygga en lyxvilla eller bedriva en verksamhet för de allra rikaste och därmed stänga ut oss alla andra låg- och medelinkomsttagare. Enligt oss är Skogsborg mer värt än de 10 miljoner en försäljning inbringar till kommun. Nya ägarna kan inom loppet av ett par år sälja anläggningen för betydligt högre summa som den politiska majoriteten med M och SD i spetsen realiserat ut.

Vi Socialdemokrater i Motala ifrågasätter starkt Alliansens försäljning av Skogsborg då framtida Motalabor går miste om att kunna nyttja vår gemensamma anläggning. De vill helt enkelt inte att Varamon och Skogsborg ska vara en mötesplats för alla!

Vi Socialdemokrater föreslår istället att Skogsborg kan arrenderas ut med möjlighet för någon/några att utveckla verksamheten och området till glädje för turister och alla kommuninvånare. Kommunen ska dock fortsatt ha rådighet över Skogsborg.

Dedjo Engmark

ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet i Motala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa