Låt Motala värna vårt vatten

4 december 2018 05:00

All forskning pekar på att klimatförändringarna äventyrar vår framtid. En ständig ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse är inte möjlig på en planet med begränsade resurser. Vi behöver en ny ekonomisk politik.

Idag vet vi att den Nordatlantiska strömmen som är en fortsättning på Golfströmmen har försvagats med 15 procent. En försvagning av Golfströmmen kan i framtiden leda till ännu kraftigare värmeböljor i Europa, som i sin tur även kan leda till torka och bränder.

Motala har en intressant historia bakom sig med Göta kanal, Motala Verkstad och Motala rundradiostation som blev svensk huvudstation för radiosändningar. Motala har alltid varit präglat med hög teknologi. Motala är också en stad som har en stark förbindelse med vatten.

Vatten är ju som bekant en förutsättning för allt liv på jorden och därför är det kanske inte så konstigt att vattenfrågorna är en central del i den gröna ideologin.

Idag heter vi Motala Östergötlands Sjöstad. Låt oss då utveckla, forska och ta fram nya metoder som värnar om vattnet. Vi behöver ny teknologi som sanerar våra hav och sjöar från plast och kemikalier. Vi behöver sanera marken som vi står på, detta kan endast göras med modern ny teknologi.

Det är bara genom att skapa mer information och kunskap om vår planet som vi kan bana en väg framåt.

Miljöpartiet arbetar ständigt för ett hållbart Motala och en giftfri miljö. Det som är bra för människor och miljö ska vara billigt. Det som är dåligt för människor och miljö ska vara dyrt. Det som är alltför skadligt ska förbjudas.

Helene Jareblad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa