Lalandia kan tacka och ta emot

5 juni 2019 05:00

Elias Georges (S) går till attack mot Alliansen ("Oansvarigt, Alliansen", 1/6). Vari finns logiken i att hävda att ”Man säljer ut ovärderliga tillgångar som kommunen aldrig någonsin kommer att kunna köpa tillbaka”, när vederbörande under sin tid i majoritetsställning tagit på sig ansvaret att sälja ut stora delar av Varamons mark inklusive ovärderliga Folkets park för en spottstyver till ett utländskt företag?

Logik tycks även saknas hos länsstyrelsen när de värnar om strandrätten kring Roxen, men avvisar överklaganden, när kommunen här i Motala vill sälja Folkets park, som till stor del befinner sig i strandnära område och dessutom har ett kulturhistoriskt värde. I beslutet daterat 2019-05-29 som jag fick i min brevlåda står ”Överklagandena ska därför avvisas”. Det lilla ordet "därför" syftar till att domstolen anser att kommunen vid lovgivning bevakar det allmänna intresset.

Vad som är det allmänna intresset har inte politikerna i Motala tagit till sig på allvar, utan kör sitt eget race efter ett hugskott om etablissemanget Lalandia. Danskar får tillgång till värdefull "unik” mark för 216 kronor per kvadratmeter, som de efter några få år kan sälja med god förtjänst. Genom mina kontakter i Danmark vet jag att inga utlänningar får köpa och äga en sommarstuga där. Månntro om de danska Lalandiaaffärsmännen gnuggar händerna samtidigt som de tänker att svenskarna är dumma.

I en dansk badort på Själlands västkust var budet på en liten stuga 5,3 miljoner danska kronor för två år sedan. Varav huset kan beräknas till högst 1,3 miljoner, vilket innebär att markvärdet för 800 kvadratmeter motsvarar 4 miljoner danska kronor. Med dagens växelkurs motsvarar detta 7 120 svenska kronor per kvadratmeter, det vill säga 33 gånger dyrare i Danmark i jämförelse med vad Motala kommun begär av danskarna här. Huset som angivits som exempel ligger cirka 400 meter från stranden utan sjöutsikt.

Vad jag fått höra, pågår en marknadsföring i Danmark av tomterna/stugorna i Varamon.

Anna-Lisa Hagenborg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa