Kommunen måste granskas

15 maj 2019 05:00

Motala kommuns ekonomi verkar vara i fritt fall. Pengarna flödar ut lika snabbt som när man häller vatten i en sil. ”Vi har ett ansvar för kommunens skattepengar” säger Hanna Hammarlund i MVT:s artikel den 10 maj om förberedelserna av att riva Folkets park. Rivningsivern medför ytterligare en i raden av inköpta konsulttjänster för att bereda väg för Lalandia.

Sedan mitten av januari, när förutvarande ekonomichef slutade, är det mycket svårt att få svar på hur stora kostnaderna för Lalandiaprojektet är. Motala kommun påstår sig vara både öppen och stolt men i det här fallet är öppenheten minimal. Jag har vid upprepade tillfällen försökt att få svar på hur stor den totala kostnaden är. Summan jag kunnat få verifierad är 53 387 439 kronor, gäller till och med 190430. Men det är inte allt, hur stora lönekostnaderna är svarar inte kommunen på. Men det är nog ingen överdrift att påstå att kostnaderna hittills uppgår till cirka 54 miljoner som till stor del är lånade pengar.

Vad är det då kommunen köper in för konsulttjänster? Vanligt förekommande är fakturor för konsultstöd, projektledarstöd och juridiskt biträde. Vilka kvalifikationer har tjänstemännen i kommunhuset och avlönar inte kommunen en egenanställd jurist?

Det finns mycket att säga om projektet att förändra Varamon till ett område för massturism och kraftig förtätning av byggnader. Men att privatisera 282 500 kvadratmeter mark, som nu ägs av oss kommuninvånare, verkar till exempel inte röra upp några känslor hos skribenten till insändaren ”Rädda kvar Skogsborg”. Däremot anser han att det finns risk att den som köper Skogsborg inte kommer bedriva verksamheten lika tillgängligt som i dag och målar upp en bild av att det kanske blir en lyxvilla eller verksamhet för de allra rikaste. Har Dedjo Engmark glömt att det är hans eget parti, Socialdemokraterna, som är föräldrar till att privatisera 282 500 kvadratmeter mark i Varamon genom försäljning till Lalandia för den ynka summan av 216 kronor per kvadratmeter.

Genom försäljningen av Skogsborg har vi nu fått ett kvitto på vilket värde mark och byggnader har i Varamon. Tror att slutbudet hamnade på 12 200 000 vilket omräknat blir 2 592 per kvadratmeter. Inte jämförbart med Lalandias planerade köp! Jodå, Folkets park består ju också av en del byggnader. Så om nu Lalandia ska betala ett marknadsmässigt pris så blir prislappen 732 miljoner. Motala kommuns prislapp är satt till 61 miljoner!

För övrigt tror jag inte att de som väntar på att Lalandia ska sätta spaden i marken väntar på att de ska börja bygga turistbostäderna, vilket de väl måste göra för att få in kapital till Aquadomen. Nej, de väntar ju på Aquadomen! När och om den byggs vet ingen. Men att marken är värdefull i Varamon vet Lalandias ledning. Enligt markanvisningsavtalet så ska ju Lalandia få sälja marken vidare efter två år om den ej bebyggs. Lalandia vet var pengarna ligger men tyvärr verkar inte våra folkvalda inse varthän det kan barka.

Harriet Svensson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa