Informera om hur Vättern mår

11 mars 2019 05:00

Tänk om Motala kommun kunde bli en global klimatstad där vi tillsammans arbetar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Idag vet vi att vi måste hushålla med jordens resurser, annars kommer vi få ett jordklot som är förorenat till oigenkännlighet, där haven är utfiskade och vattnet inte går att dricka utan föroreningar.

Vi behöver en värld med rika naturtillgångar och biologisk mångfald samtidigt som människor inte ska behöva leva i extrem fattigdom.

Men för att detta ska kunna ske behövs det förslag på kraftfulla åtgärder för utsläppsminskningar och klimatanpassning. Varje år som vi inte agerar, tar vi bort två år från målåret 2030.

I vilket vattendrag du än badar, finns små partiklar av plast. Om vi inte vänder utvecklingen nu kommer det finnas mer plast än fisk i haven 2050.

Vättern behöver en bättre rening av små avlopp, förbud mot farliga ämnen och ett modernare jord- och vattenbruk för att minska risken att gödsel rinner ut i hav och sjöar.

Min förhoppning är att Miljöpartiet får till ett globalt avtal som minskar spridningen av kemikalier och för att minimera att rester av läkemedel sprids till vatten. Vi behöver dessutom återskapa och ge ett större skydd till natur som renar vatten naturligt.

Invånarna i Motala kommun ska dessutom ha en bild av hur Vättern mår, det behövs utförlig information om vad alla utsläpp innebär för oss eller ekosystemet i Sveriges största vattentäkt.

Heléne Jareblad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa