Idrottsplaner väcker frågor

3 april 2019 05:00

Motalas borgerliga kommunledning, som tidigare bestämt sagt att kommunen inte har råd att investera i en nödvändig bandyhall, har släppt en bomb. På några månader har de borgerliga totalt lagt om sin politik. Den tidigare mycket restriktiva hållningen till nya kommunala investeringar är övergiven, och ersatt med stora och våghalsiga planer i miljardklassen, som skall sättas i verket redan 2020. Nu skall alla idrottsanläggningarna i området vid Bangårdsgatan och Östermalmsgatan rivas och helt nya skall byggas upp i Lalandiaområdet. Detta väcker en rad frågor som jag vill att KS ordförande besvarar.

Finns det i dag något konkret anbud från någon om att köpa marken, där de nuvarande anläggningarna ligger och ett erbjudet pris som verkligen täcker kostnaden att bygga upp fem helt nya idrottsanläggningar?

Är det brist på mark som orsakat att det inte har tillkommit några nya lägenheter nära järnvägsstationen? Kvarteret Linden har debatterats i snart tio år. Alla har varit överens om att bostäder är önskvärt där, men ingen har velat bygga. Planerna på nya lägenheter i hamnen blev det inget av. Gamla tingshuset skulle kunna inrymma lägenheter, inget har skett. Bildningsförvaltningens kontor på Långbackagatan skulle kunna flyttas till billigare och enklare lokaler och lägenheter skulle kunna inrymmas i det attraktivt belägna huset. I Motalas utdöende centrum finns det gott om plats för bostadsbyggande. Gamla busscentralen skulle behöva bebyggas. Tomma före detta affärs- och kontorslokalar skulle kunna byggas om så att hyreslägenheter tillkommer. Det ödsliga och blåsiga Stora torget skulle kunna halveras i areal, genom att bygga bostadshus på den halva som är vänd mot Balzarhuset.

Hur ser KS ordförande på kapitalförstörelsen att riva idrottsparken, där stora investeringar nyligen gjorts, och ishallen?

Är det bra att MAIF:s fotbollsplaner läggs på samma plats som Zeros? Tänker KS lokalisera nästan all fotboll och friidrott till det nya sportcentret och även lägga ner Norra IP (LSW:s arena)?

Hur blir läget för den mycket livaktiga klubben i andra änden av staden, Borens IK?

Närheten mellan Platengymnasiet och idrottsanläggningarna var runt millenieskiftet av stor betydelse när beslutet om ny gymnasieorganisation togs. Tänker de borgerliga nu flytta gymnasieutbildningarna vid Platengymnasiet till Carlsund utbildningscentrum?

Har Lalandia utövat påtryckningar för att få kommunen att flytta befintliga idrottsanläggningar?

Är det bra att hänga upp en stads utveckling på ett enda företag?

Jan Gustavsson

som bott i Motala i 29 år, numera fritidsboende i staden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa