Ett anskrämligt landmärke

13 mars 2019 05:00

Efter fem års debatterande byggs nu en ny livsmedelsaffär i kvarterat Linden, en stor, ful 80 meter lång byggnad med platt tak och livlösa höga fasader av plastelement. Detta monster till byggnad är det landmärke som välkomnar de som rör sig på och utmed Vadstenavägen.

Den nya byggnaden, som helt saknar stadsmässighet, gränsar till äldre bebyggelse med vackra hus med sadeltak och gedigna fasadmaterial av tegel och puts. Byggnadens utformning med långa höga intetsägande kala fasader passar inte in i den centrala stadsbilden.

”I detaljplanens beskrivning betonas att det synliga läget kräver en omsorgsfull utformning av bebyggelsen då kvarteret är en del av Motalas stadsbild som möter besökande. Bearbetningar av fasaden, konstutsmyckningar, reliefverkan och belysning är några exempel på hur fasaden kan varieras, för att ge positiv effekt.”

Vid prövningen av bygglovet har man tydligen inte alls tagit hänsyn till detaljplanens intentioner. Kommunen borde, för bebyggelse i detta centrala läge, ställt högre krav på byggherren vad gäller byggnadens utformning. Med lite fantasi och till en mindre merkostnad kunde fasaderna varierats i både höjd och material.

Vem har granskat och givit tillstånd att placera denna Bråstorpslåda i ett av tätortens mest attraktiva läge? Finns det någon, med kunskap om arkitektonisk utformning, inom Motala kommun som haft synpunkter på byggnaden och som kan ge en förklaring till hur detta bygglov godkänts av Motala kommuns byggnämnd?

Lennart Björck

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa