Det finns ingen kassakista

30 juli 2019 12:00

Svar ”Människor ska gå före kassakistan” från 29/7.

Det är mycket riktigt, vi har ingen kassakista i kommunen. Det finns inget valv som vi vill fylla med pengar. Det vi däremot har är en verklighet att förhålla oss till. En kommunal verklighet där vi måste se till att klara av kommunens behov, inte bara nu utan även framåt.

Redan nu har vi problem med att klara av den basala servicen inom kommunen och det kommer bli tuffare. Motala, men även de flesta av Sveriges kommuner står inför en demografisk förändring där färre procentuellt är i arbetsför ålder. Det betyder att färre personer betalar skatt men vi får en större kommunal kostnad då välfärden ökar i omfattning. Färre personer skall alltså betala för den kommunala servicen.

Står vi rustade inför det? Nej. Räcker skattepengarna till att finansiera allt som vi bekostar idag? Nej. Därför måste vi anpassa kommunens omfattning efter de rådande omständigheterna. Du kan därmed vara lugn, de pengar vi fyller ”kassakistan” med kommer investeras i förskolor, skolor och äldreboenden och det som inte går dit kommer användas för att hantera det kraftigt ökande antalet äldre och unga. Det är anledningen till att vi idag gör de effektiviseringar och sparåtgärder som är nödvändiga. Det finns ingen borgerlig politiker som sitter och fyller upp en ”kassakista”.

Så sammanfattningsvis. Det finns inget självändamål i att spara. Varför skulle det göra det? Vi sparar för att kunna fortsätta leverera en god kommunal service. Det har inget med ideologi eller grundsyn kring människor att göra. Det handlar istället om sunt förnuft och pragmatism.

Vi vill vara säkra på att Motala kan fortsätta vara en bra stad att leva i där vi kan ta hand om våra barn och äldre och där det finns förutsättningar för människor att bo. Att sätta oss själva i en ohållbar situation genom att blunda för verkligheten, det är inte rätt enligt oss allianspolitiker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mark Henriksson (M) Bildningsnämndens ordförande