Insändare Svar "Vi kan inte göra allt" från 20/7.

Mark Henriksson angriper den förra majoriteten för att inte sparat tillräckligt. Och för att mer sett till människornas behov än till den kassakista som politiken förfogar över. Det har inte gått upp för Alliansen, speciellt Mark Henriksson att politikerna har ingen kassakista! Vad de har i uppdrag av Motalas invånare är att på bästa sätt tillfredsställa Motalabornas behov.

Alliansen har inte förstått och kommer aldrig, utifrån sina ideologiska rötter, att förstå skillnaden mellan kassakistans innehåll och medborgarnas behov. Kassakistans innehåll är inte statiskt. Hur stor mängd pengar invånarna avsatt av sina privata inkomster till att täcka kommunens utgifter, är beroende av angelägenheten i behoven. Om det finns ett behov av en bokbuss finansierar skattebetalarna villigt detta behov. Om Motalaborna anser att rekreationsparadiset i St. Annas skärgård är en gåva som kollektivt tillhör dem. Är det sålunda förskingring att sälja något som inte tillhör Alliansen utan Motalaborna kollektivt.

Det är precis likadant med Vandrarhemmet i Skogsborg Vandrarhemmet är till för att fylla ett behov av möjlighet till logi på en naturskön plats till överkomligt pris. Skogsborg tillhör inte Alliansen. Skogsborg tillhör Motalaborna kollektivt. Om Skogsborg i Varamon och gåvan i St. Anna avyttras för att Alliansen skall fylla på kassakistan driver Alliansen fel politik!

Valda politiker har aldrig några egna pengar i kommunens kassavalv. Alla pengar där är Motalabornas egendom och är inlevererade för att tillfredsställa kommunens fysiska kostnader för kommunens, Motalabornas, kollektiva egendom. Och för att täcka upp alla de kostnader som välfärden betingar.

Motalabornas valda ombud har således inte som huvudmål att hålla kassakistan välfylld med minsta möjliga skattetryck. Att människorna är överordnade kassakistan är något som Alliansens ingående partier aldrig kan inse. Det är inte deras värld.