Är behörighetskravet rimligt?

18 mars 2019 05:00

Den nya politiska majoriteten i kommunen säger sig vilja öppna Godegårds skola igen under förutsättning att behöriga lärare väljer att arbeta där. Jag är övertygad om att beslutsfattarna i Motala vet att Sverige sedan länge har en mycket stor lärarbrist och störst är bristen på landsbygden. I Motala kommun är endast ungefär hälften av lärarna i skolorna utanför tätorterna Motala och Borensberg behöriga. Inom dessa två tätorter är 66–90 procent behöriga. Allt enligt Skolverkets statistik.

LÄS MER: Så många behöriga har sökt lärarjobben

Enligt bildningsförvaltningens annons på Offentliga jobb ser det ut som att man planerar anställa fyra pedagoger; en förskollärare, en 1-3-lärare, en 4-6 lärare samt en fritidspedagog.

Om endast en av dessa tjänster tillsätts med behörig lärare är 25 procent av personalen behörig.

När Godegårds skola lades ner hänvisades eleverna till Nykyrka och Tjällmo skolor. Godegårds skola hade ett mycket stort upptagningsområde. Barn från norra delen kan ha upp till fyra mil enkel väg till Nykyrka. För många av dessa elever framstår då Tjällmo som enda alternativ.

Enligt Skolverket är endast 23,3 procent av lärarna under innevarande läsår på Tjällmo skola “behöriga att undervisa minst ett av de ämnen de undervisar i”. Varför har man större krav på behörighet när en skola ska öppnas än på en befintlig? Under en övergångstid tror jag att man måste finna sig detta. Eftersom obehöriga lärare endast kan få tidsbegränsat förordnande finns det möjlighet att rekrytera behörig personal senare.

Om kommunledningen väljer att inte öppna skolan igen på grund av bristen på behörig personal ser det i mina ögon ut som att man vill skaffa sig ett alibi för att slippa rätta till misstaget som den förra majoriteten gjorde när man lade ner både skolan och på sikt även hela bygden.

Bo Johansson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa