Sparpaket blir dyrköpt

Alliansen i Motala agerar kortsiktigt när man väljer att dra ned på socialnämndens budget, skriver Marianne Walter (S).

11 maj 2019 05:00

Alliansen har redan nu, fyra månader in på mandatperioden, påbörjat nedmonteringen av vår gemensamma välfärd. Detta med aktivt stöd av Sverigedemokraterna.

Allra synligast blir detta inom socialförvaltningen. Inom loppet av några månader har Alliansen lyckats fördubbla nedskärningen av socialnämndens ram, från en initial reducering med 8 miljoner kronor, till ytterligare nedskärningar på 8 miljoner kronor. Utöver detta förväntas äldreomsorgen dessutom minska sina kostnader med 30 miljoner, dels på grund av fjolårets budgetunderskott men också på grund av Moderaternas och Kristdemokraternas nationella budget som tog bort nästan 10 miljoner i statsbidrag som Motalas äldreomsorg tidigare kunnat nyttja.

Vi är alla väl medvetna om socialnämndens dystra ekonomi, inte minst det senaste året. Den demografiska utvecklingen skapar stora utmaningar och att kostnaderna dragit iväg på ett ohållbart sätt får naturligtvis konsekvenser. Det var också därför vi i fjol valde att börja om från början, med ett ”blankt papper”. Vi började rensa upp och räkna om, från grunden, för att få ordentlig koll på kostnaderna inom äldreomsorgen. Sägas ska att socialnämnden hela tiden, även under den förra mandatperioden, varit enig kring åtgärderna för större kostnadskontroll.

Den kommunala verksamheten är i ständig förändring. Vi måste anpassa oss efter behov och rådande förutsättningar. Vi är dock väldigt oroade över Alliansen syn på vår gemensamma välfärd och på våra skattemedel. Istället för att väga in samhällsnyttan och långvariga ekonomiska vinster väljer Alliansen att se kortsiktigt och skär därför ned på viktig verksamhet. Något som sparar pengar här och nu men som garanterat leder till ökade kostnader i det långa loppet.

Börjar man plocka enskilda kort från korthuset tar det inte lång tid innan det hela raserar. När man lägger ner Hälsocenter, minskar på antalet korttidsplatser och drar ner på dagverksamheten för dementa så plockar man bort viktiga bjälklag. Man avsäger sig det gemensamma ansvaret och lägger över allt ansvar på individen och dess anhöriga. Hälsocenters förbyggande verksamhet ger inte bara mervärde till de som besöker och tar del av verksamheten, den sparar också pengar åt kommunen genom att ge fler personer möjlighet att vara friskare längre och förebygger såväl psykisk som psykisk ohälsa. Hälsocenters verksamhet kan i de flesta fall inte ersättas av vanliga gym, för behoven ser annorlunda ut.

Att minska på korttidsplatser utan att ha en plan för hur vi ska trygga en säker övergång mellan sjukhusvård och återgång till ordinärt eller särskilt boende är även det anmärkningsvärt. Dygnskostnaden för utskrivningsklara patienter på sjukhus är betydligt mycket större än vad dygnskostnaden för korttidsplatser är. Alliansens sparbeslut riskerar att ge stora merkostnader.

Vi ska ta ett ekonomiskt ansvar, men det gör vi inte genom förhastade sparbeslut som både riskerar att kosta mer pengar i slutändan och som dessutom påverkar oss Motalabor negativt. Vi vill istället se förslag om spar på exempelvis leasingbilar, inköp och effektiviseringar genom minskad sjukfrånvaro. Alliansens politisk slår mot vår gemensamma välfärd och mot de som behöver stöd allra mest.

Marianne Walter (S)

2:e vice ordförande, socialnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa