Sätt äldres trygghet främst

Vinstdrivna företag i hemtjänsten har ökat otryggheten för äldre, skriver V i Motala.

12 juni 2019 05:00

Alliansen i Motala vill ta bort tryggheten för de äldre att få sin hemtjänst utförd av kommunen när de inte vill eller orkar göra ett aktivt val. I stället ska de äldre fördelas ut till vinstdrivna företag. Vi i Vänsterpartiet vill att skattepengarna ska gå till välfärden, inte till att jaga marknadsandelar på människor i utsatt läge.

För tio år sedan öppnade kommunen upp för vinstdrivna företagare att hantera hemtjänsten för våra äldre. Detta med stöd av Lagen om valfrihetssystem (LOV). Någon faktisk valfrihet har det knappt blivit för varken de äldre eller personalen då bland annat bara ett fåtal utförare anser det lönt att verka utanför tätorten. Där finns istället kommunen, som garant för en vård och omsorg för alla. Det är också kommunen som ansvarar för att ta vid när allvarliga brister upptäcks, eller företag helt enkelt inte tycker att de tjänar tillräckligt. Att det medför svårigheter i planeringen för kommunen är inte svårt att räkna ut. Att det påverkar tryggheten för våra äldre är än mer anmärkningsvärt.

Ett flertal företag har kunnat sko sig på våra skattepengar då kraven från början var för luddiga, och under tiden har socialförvaltningen dragits med underskott. På samma förvaltnings axlar vilar även ett stort utrednings- och uppföljningsansvar. Företag som ansöker om att få ta del av kakan betalar inte en spänn till kommunen, trots att en omfattande utredning görs. Inte heller för uppföljning av verksamheten hos respektive utförare, som sker minst två gånger om året, tas någon avgift ut. Det här är tid vi i stället hade kunnat använda till att utveckla vår egen verksamhet. Till att prova nya arbetstidsmodeller och till dialog med våra anställda inom hemtjänsten, i stället för med företagare. Eller för att vägleda dem som vill starta personalkooperativ eller driva intraprenad.

Ett aktiebolag ska drivas i syfte att tjäna pengar. Vi tycker inte att detsamma ska gälla välfärden.

Anders Andersson, Anders Dahl, Bengt Eriksson, Elin Frank, Erika Persson, Kerstin Lundberg, Margaretha Björkman, Mats-Erik Nordin, Mikael Sääf, Peter Karlberg, Rebecca Roxvret, Rolf Hansson, Solveig Hansén

Vänsterpartiet Motala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa