S utan delaktighet och egna förslag

Frågan kvarstår, vad vill Socialdemokraterna i Motala, skriver Maths Andersson (L).

8 maj 2019 05:00

Replik på "Många förlorar i Motala", 20/4.

Med populistisk träffsäkerhet räknar talespersonen Leif Cederqvist upp ett flertal områden som S anser vara kärnverksamhet.

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av resurser och fatta beslut. Om man vill åstadkomma något går det inte att bortse från ekonomin. När Allians för Motala lägger förslag så stoppar S huvudet i sanden. Antingen hänvisar man till sin egen budget, som inte finns, och hänvisar till att svar kommer senare, möjligtvis kan svar ges muntligt, om man hör av sig!

I socialnämnden lämnar S in en skriftlig reservation om mer tid till omställning och effektivisering, trots att man haft makten och möjligheten under åtta år att komma med förslag och fatta beslut. Den tidigare S-ledda socialnämnden fick en anmärkning från revisionen för bristande styrning och kontroll av ekonomin. Nu måste vi agera, med ett ackumulerat underskott på 62 miljoner kronor. Jag är medveten om att det påverkar enskilda.

Hälsocenter är en uppskattad verksamhet, med mycket omtyckt personal. Det är ställt utom allt tvivel att motion och rörelse befrämjar hälsa och välmående. Men i våra prioriteringar är det inte en kärnverksamhet. Hälsoaktiviteter, motion och social samvaro i olika former som bowling, prova på golf, och utflykter är en guldkant på tillvaron men kan arrangeras av andra än kommunen. Vi föreslår därför att verksamheten inte ska fortsätta i kommunal regi, men ger samtidigt möjligheter för extern drift utan kommunal subvention.

Vad är det för konsekvenser styrelsen för S i Motala ”reagerar på” när vi minskar platsantalet på korttidsboende. Dessa boendeplatser, som finns i stora salar med toalett och dusch i korridoren, är inte ändamålsenliga. Vår bedömning är att den satsning som görs med trygg hemgång, det vill säga en kraftsamling med resurser kring den enskilde, ska utvecklas och möta kommande behov.

Därutöver sprider S genom inlägg i MVT en direkt felaktighet. ”Att den dagliga verksamheten för dementa avvecklas.” Tråkig och ohederlig retorik, det finns inga förslag eller beslut i den vägen. Det som däremot beslutats är en personalminskning vilket kan påverka planeringstid och innehåll men med små förändringar för brukare.

Nu kvarstår frågan, vad vill Socialdemokraterna i Motala? Ska man medverka och vara en konstruktiv opposition eller fortsätta den inslagna vägen utan delaktighet och egna förslag?

Maths Andersson (L)

socialnämndens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa