Kärnvärden skjuts i sank

Med nedläggningen av Hallen sviker Motala kommun ungdomarna och anställda på såväl Hallen som gymnasieskolorna, skriver personal på Platengymnasiet.

5 juni 2019 05:00

Öppen, stolt och nyskapande – så ser Motala kommuns så kallade kärnvärden ut. Var det dessa kärnvärden som var vägledande när bildningsnämnden den 22 maj beslutade att lägga ner verksamheten Hallen? Vi som arbetar på Platengymnasiet har svårt att se det. Låt oss titta närmare på de tre kärnvärdena och sätta dem i relation till nämnda beslut.

Vi börjar med ”Öppen”. Hallen har alltid varit öppen – en neutral plats där gymnasieungdomar kunnat mötas på lika villkor, oavsett om de kommer från ett nationellt program, språkintroduktionen för nyanlända eller från gymnasiesärskolan. Snart kommer Hallen att vara allt annat än öppen. Den kommer faktiskt att vara stängd. På obestämd tid. Förbi är den tid då ungdomar erbjöds en välkomnande och trygg miljö, fri från droger och alkohol. Förbi är den tid då ungdomar erbjöds en meningsfull fritid och en chans att prova saker de annars kanske inte haft möjlighet till, såsom att spela in musik i en studio. Förbi är den tid då ungdomar erbjöds fantastiska möjligheter till personlig utveckling i ett sammanhang utanför skolan och hemmet.

Nästa ledord är ”Stolt”, vilket enligt kommunen bland annat handlar om framtidstro och att uppskatta varandras olikheter. Vi har svårt att se hur nämnda beslut bidrar till framtidstro. Inte heller bidrar det till arbetet för att se och uppskatta varandras olikheter. I stället försvinner en viktig aktör i arbetet för integration, jämställdhet och HBTQ-arbete. Ett exempel på Hallens insatser är att de under flera år haft en central roll i integrationsgruppen – ett nätverk bestående av lärare och elever från Platengymnasiet och Carlsund utbildningscentrum, samt representanter från Hallen och Bryggan. Gruppen har en avgörande roll för att främja integration men också för att skapa möten mellan elever från olika program och gymnasieskolor. En verksamhet som nu effektivt punkterats.

Det sista ordet är ”Nyskapande”. Att lägga ner en välfungerande, viktig och omtyckt verksamhet är inte nyskapande. Nyskapande har däremot gymnasieskolornas och Hallens samarbete för att motverka så kallad nollning varit. Tillsammans har vi tagit fram ett koncept som erbjuder en värdig ”inspark” under ordnade och inkluderande förhållanden. Nyskapande har Hallens arbete med att anordna utflykter under helger och lov varit. Ungdomar, inte minst de utan stark socioekonomisk bakgrund, har genom detta fått en fin möjlighet att skapa minnen för livet.

Hallen har gett oss i gymnasieskolan större möjligheter att göra ett bra arbete. Utan dem kommer kvalitén på vår verksamhet märkbart att sänkas. Kostnad? Förmodligen långt högre än att hålla liv i Hallen.

Bildningsnämnden har därmed inte bara skjutit sig själva i foten. De har också svikit kommunens ungdomar, personalen på Hallen och oss – vi som arbetar i kommunens gymnasieskolor. De där kärnvärdena – öppen, stolt och nyskapande – var visst bara tomma ord.

Besviken personal på Platengymnasiet i Motala

genom

Karin Linderyd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa