"Oansvarigt, Alliansen" är rubriken på oppositionsrådet Elias Georges (S) debattartikel (1/6) där han anser att Allians Motala sparar för mycket i år, 68 miljoner kronor. Ja, det är helt nödvändigt då ni överlämnade ett bokslut för 2018 med ett underskott på 20 miljoner kronor. Från dag ett när Allians Motala tog över ledningen av kommunen går vi igenom verksamhet efter verksamhet och finner att det finns oerhört mycket ogjort inom många områden för att få en effektivare verksamhet.

Ibland måste vi också ransonera, det vill säga ta bort verksamheter av olika anledningar. Det kan vara att vi kan få ut mer av skattepengarna om vi strukturerar om en verksamhet (Hallen). Eller att endast en liten del av kommunens seniorer, 3 procent, får del av en skattesubventionerad verksamhet som det inte är biståndsbeslut på (Hälsocenter). Eller att vi tillför ny verksamhet som Solidariskt Motala tog bort för några år sedan. (Fältsekreterare).

Välfärd är när tjänstepersonal och politiker träffar landsbygdsbor och bollar idéer, skriver du. Ja, vi har verkligen träffat många bygderåd sedan i höstas. Men det gäller också att ta ner bollarna och göra verkstad av goda förslag som kommer upp, till exempel öppnandet av Godegårds skola. Hela kommunen ska leva. Välfärd är att ha fritidsgårdar på olika platser i kommunen skriver du vidare. Ja, och nu öppnar vi en fritidsgård i Norra skolan i befintliga lokaler för de yngre barnen, där många kommer från Ekön.

Kan vi upphandla på ett bättre sätt, samordna lokaler och säga upp onödigt dyra kontrakt, frågar du? Ja, vi jobbar dagligen med detta för att sänka kostnaderna. Ni anser att vi ska titta på de hårda områdena först. Det gör vi också. För några år sedan kom en extern utredare med förslag på hur man skulle kunna effektivisera på den tekniska sidan. Den lade ni i byrålådan. Nu har vi fiskat upp utredningen och genomför den. Du skriver att varje sten ska vändas och alla möjligheter ska undersökas. Det är precis vad vi gör och vi finner många ovända stenar.

Vi säljer vissa fastigheter som inte tillhör kärnverksamheterna och där entreprenörer kan utveckla verksamheterna bättre än kommunen. Vi slipper underskott, får in kapital, men det går inte till driften som du skriver, utan istället till att reducera upplåningsbehovet.

Ni fick under er tid en återbäring av AFA-medel på närmare 100 miljoner kronor. Det gick däremot till driften. Ni fick in drygt 30 miljoner kronor vid försäljningen av aktieinnehavet i MSE. Vart tog de pengarna vägen?

Solidariskt Motala har, liksom Allians för Motala, ställt er bakom långsiktiga ekonomiska mål för kommunen som ska gälla till och med 2030 för att ha en ekonomi i balans. Vi följer målen. Ni avvek från målen redan första året. Ni säger nej till våra förslag till effektiviseringar och besparingar utan att ha några egna förslag. I vissa fall deltar ni inte ens i besluten. Det är vi som tar ansvar och det är ni som är oansvariga.

Kåre Friberg (M)

kommunstyrelsen ordförande

Motala kommun