Överklaganden i fokus på möte i riksdagen

Planhanteringen kom i fokus när Motala och Lalandia höll en presentation för ledamöter i riksdagen. Den pågående överklagandeprocessen väckte reaktioner.

I januari var en grupp tjänstemän och politiker från Motala tillsammans med Lalandias vd Jan Harrit i riksdagen. De informerade inbjudna rikspolitiker från östgötabänken och näringsutskottet om utvecklingen i projektet. Mycket av mötet kom att handla om planprocessen och frågan väcktes om den pågående rättshanteringen av överklaganden som nu pågår.

– Vi fick respons från ledamöterna och man reagerade på att det är så besvärligt och att det kan gå till på det här sättet. Det var flera som sa att de skulle lyfta det här i sina partigrupper, säger kommunalråd Kenneth Söderman (L).

Han konstaterar att även om deras påpekanden skulle leda till en ändring av plan- och bygglagen så skulle det inte förändra processen i Motala.

– Men det är viktigt för framtiden att kunskapa vidare om de här frågorna. Det är viktigt om det kommer andra intressenter till Sverige. Det behöver komma fram att processen kan vara så här trög och att man kan sätta i system att överklaga, säger Söderman.

Riksdagsmannen Johan Andersson (S) var med och arrangerade mötet. Att någon riksdagsledamot tar med sig frågan och skriver motioner om den i höst menar han kan vara troligt.

– I S-gruppen brukar vi samla på oss frågor som vi sedan lyfter när vi diskuterar vad vi ska skriva motioner om i höst, säger han och fortsätter:

– Det kan säkert vara någon som skriver en motion om plan- och bygglagen, det brukar det vara.

Samtidigt så ser Andersson stora utmaningar att få igenom en förändring av överklagandeprocessen.

– Det är väldigt grundmurat att man som enskild ska kunna få sin sak prövad. Det finns ett starkt stöd för det och jag tycker att det är ett rättmätigt argument, säger han och tillägger att det som man skulle kunna titta på är vilka som ska ha rätt att överklaga.

Karin Christensson från Varamons Vänner reagerar på att frågan lyfts på riksplan.

– Vi kan inte lastas för att processen tar tid. Om de vill ha snabbare hantering får man väl anställa fler. Men det är viktigt att i en demokrati kunna få allt prövat, säger hon.

Politikerna pratar om att överklaganden sätts i system. Hur bemöter du det?

– Vi har inte satt det i system. Vi har ett ansvar gentemot våra medlemmar att göra vad vi kan för att rädda Varamon, säger hon.

Överklagar ni alla beslut?

– Ja, alla som vi har möjlighet att överklaga. Vi gör det här för att rädda Varamon, säger Christensson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa